Kế hoạch công tác tổ Ngữ văn tháng 12 năm 2013

Công tác trọng tâm: Ôn thi học kỳ I, rà soát chương trình, cơ số điểm kiểm tra, vào điểm học kỳ 1 ...

     TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

TỔ NGỮ VĂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày 04 tháng 12 năm 2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2013

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

 

 

 

1/12 → 8/ 12

Theo dõi ngày giờ công, phân công dạy thay

Tổ trưởng

Kí duyệt GA sáng thứ năm

Đ/c Dương

Dự giờ thường xuyên nhóm cấp 2

Cường phụ trách

Họp nhóm  triển khai sinh hoạt môn, dự giờ RKN

Nhóm

Dạy ôn thi HSG các khối còn lại

GV

Hướng dẫn HS ôn thi kì I

GV

9/12 → 15/12

Theo dõi ngày giờ công, phân công dạy thay

Tổ trưởng

Kí duyệt giáo án sáng thứ năm hàng tuần

Đ/c Dương

Dạy ôn thi HSG các khối còn lại

GV

Hướng dẫn HS ôn thi kì I

GV

16/12 → 22/12

Theo dõi ngày giờ công, phân công dạy thay

Tổ trưởng

Kí duyệt GA sáng thứ năm

Đ/c Dương

Dạy ôn thi HSG các khối còn lại

GV

 Dự giờ thường xuyên

Cả tổ

Theo dõi ngày giờ công, phân công dạy thay

Tổ trưởng

23/12 → 31/12

Kí duyệt GA sáng thứ năm

Đ/c Dương

Dạy ôn thi HSG các khối còn lại

GV

Họp tổ,nhóm  RKN giờ dạy

GV

Tổng kết hoạt động tháng 12, làm KH tháng 01

Lập

 

 Nơi nhận:

- Hiệu trưởng;

- Thông báo website;

- Lưu tổ.

TỔ TRƯỞNG

 (đã ký)

Hà Văn Lập

Nguồn: thpttraicau.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 13
Tháng 03 : 52
Năm 2021 : 1.334