Kế hoạch công tác tổ Ngữ văn - Tháng 3 năm 2014

Công tác trọng tâm: Tham dự kỳ thi GVDG cấp tỉnh: Đ/c hà, Loan; Ôn thi HSG, thực hiện chuyên đề nghiên cứu bài học ...

TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

TỔ NGỮ VĂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 01  tháng3 năm 2014

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2014

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

3/3 → 9/3

Theo dõi ngày giờ công, phân công dạy thay

Tổ trưởng

Kí duyệt giáo án sáng thứ năm hàng tuần

Đ/c Dương

Dạy, dự giờ chuyên đề NCBH

đ/c Tuyết và tổ

Thi GVG ở trường GT và CVA

Loan, Hà

10/3 →16/3

Theo dõi ngày giờ công, phân công dạy thay

Tổ trưởng

Kí duyệt giáo án sáng thứ năm hàng tuần

Đ/c Dương

Phân công người soạn GA NCBH

Cường,  Dương

17/3 → 23/3

Theo dõi ngày giờ công, phân công dạy thay

Tổ trưởng

Kí duyệt GA sáng thứ năm

Đ/c Dương

Dạy ôn thi HSG các khối còn lại

GV

Soạn GA NCBH

Cả tổ

Theo dõi ngày giờ công, phân công dạy thay

Tổ trưởng

24/3 → 31/3

Duy trì nề nếp chuyên môn

Cả tổ

Kí duyệt giáo án sáng thứ năm hàng tuần

Đ/c Dương

Dạy ôn thi HSG các khối còn lại

GV

Dạy, dự giờ chuyên đề NCBH

Cả tổ


TỔ TRƯỞNG
(đã ký)

Hà Văn Lập

 

Nguồn: thpttraicau.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 13
Tháng 04 : 193
Năm 2021 : 2.230