KH chuyên môn tháng 11/2017

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TRẠI CAU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 253 /KH-THPTTrC
Thái Nguyên, ngày 27 tháng 10 năm 2017
 
KẾ HOẠCH

Hoạt động chuyên môn tháng 11 năm 2017

I. Sơ kết công tác chuyên môn tháng 10/2017

 - Duy trì nền nếp chuyên môn: Ký sổ báo giảng, treo đúng quy định; các tổ CM ký duyệt giáo án theo quy định.

- Tổ chức buổi 2, dạy thêm theo đúng quy định.

- Đã triển khai KT HĐSF:  3 đ/c, KT vào điểm đợt 1

- Hoàn thành công tác ôn HSG 12 : Kết quả 12 giải tỉnh (tăng 5 giải so cùng kỳ năm trước). Xây dựng KH bồi dưỡng HSG 10,11.

- Triển khai thực hiện chuyên đề trong “Trường học kết nối” tính đến 27/10 có: 15 chuyên đề (Toán 10,12; Lý 12; Anh 10,11,12; Sinh 11; Văn 12; CN 11,12; Tin 11; GDCD 10,11; TD 10,11) các chuyên đề khác tiếp tục thực hiện đến 05/11/2017.

- Các tổ CM đang triển khai thực hiện cuộc thi KHKT hướng dấn của Sở GD.

- Các tổ CM đã triển khai sinh hoạt tổ CM theo chuyên đề NCBH

- Tham gia thi GVDG cấp tỉnh các môn KHXH: Có 6 đ/c tham gia thi LT, kết quả có 5 đ/c đủ đ/k dự thi thực hành (đ/c Dương, Hà, Thái, Hạnh, Tá).

         - Thực hiện ngày giờ công (theo các tổ CM  báo cáo)

Tổ

Số tiết nghỉ

Lý do

Số tiết dạy thay

Số tiết rỗng

Toán

14

Đ/c C.Huệ CT (2T); Nga (VR 5T trường cho nghỉ); Diệu ( trường cho nghỉ 7T)

14

0

Văn

16

đ/c Hoa VR (4T-trường); Dương 3T (CT 2, VR 1 - trường); Dung 2T (CT -trường); Thái 2T (CT- trường); Hà 5T (CT-trường)

16

0

TN

04

đ/c Huệ 2T (đi học - trường); Giang 2T (CT- trường)

 

04

0

XH

36

CT: đ/c Tá 3T, Quyên 2T, Làn 6T, Hạnh CT 4T (trường cho nghỉ); đ/c Hương (VR 11T, trường cho nghỉ); đ/c Hường (VR 5T tổ cho nghỉ); đ/c Đ.Hoa (VR 2T tổ cho nghỉ); đ/c Xuân (VR 3T tổ cho nghỉ)

35

01 (Sử lớp 12A6 ngày 9/10 do tổ ko phân công dạy thay)

 

  - Dự giờ:  (theo các tổ CM  báo cáo)

Tổ

Số tiết dự

Giáo viên dạy

Ghi chú

Toán

04

2 tiết nhóm do đ/c Huệ, Yến dạy, 2 tiết NCBH do do đ/c Hảo, Nhàn dạy

2 giờ giỏi

Văn

03

2 tiết nhóm do đ/c Loan, Nha dạy;

1 tiết tổ do đ/c Thái dạy

tổ ko ghi đánh giá

TN

08

6 tiết nhóm do đ/c Huệ, Thắng, Nụ, Hoa, Linh, Hưng dạy; 2 tiêt tổ do đ/c Linh, Tiệp dạy

8 giờ giỏi

XH

04

3 tiết nhóm do đ/c Giang, Hường, Quyên dạy, 1tiết tổ do đ/c Đ.Hoa dạy

tổ ko ghi đánh giá

          - Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra: (theo b/c của các tổ CM) 

Môn

Khối

Trắc nghiệm

Tự luận

N.biết

T.hiểu

V.dụng

VD cao

N.biết

T.hiểu

V.dụng

VD cao

 

10

10

14

15

10

0

0

7

6

11

8

15

11

7

6

3

3

4

12

10

8

9

11

2

3

5

4

Hóa

12

18

6

11

7

 

 

 

 

Sinh

11

20

17

12

7

4

7

4

1

 

CN

10

18

6

6

5

 

2

1

 

11

5

11

5

5

 

 

 

 

12

5

10

8

7

 

 

 

 

 

Toán

10

7

20

16

5

0

9

2

2

11

16

8

7

0

8

7

5

3

12

11

22

32

18

6

6

4

2

 

Tin

10

8

8

3

2

0

0

1

7

11

2

8

8

9

2

4

1

3

12

17

7

7

2

0

0

2

0

Văn

10

 

 

 

 

5

5

5

5

11

 

 

 

 

5

5

5

5

12

 

 

 

 

5

5

5

5

 

QP

 

 

 

 

 

2

2

1

1

 

 

 

 

 

2

2

1

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

Anh

10

10

5

5

5

3

3

4

3

11

10

10

5

0

10

10

5

5

12

20

22

14

5

8

12

7

7

 

Sử

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

30

10

5

3

8

5

3

2

12

40

15

5

5

10

5

3

2

 

Địa

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

10

10

8

4

 

1

1

 

12

50

50

50

50

 

5

5

2

 

GDCD

10

10

10

10

10

0

0

5

0

11

10

10

10

10

0

0

5

0

12

10

10

10

10

0

0

5

0

4. Tình hình sử dụng TBTN, PHBM, GAĐT (theo b/c của các tổ CM)

Stt

Tổ CM

Sử dụng TBDH

Sử dụng PHBM

GA ĐT(tiết sử dụng CNTT)

Ghi chú

1

Tự nhiên

109/109

22/22

130/130

số liệu các tổ bc/số liệu thống kê của PT thiết bị

2

Xã hội

70/0

0

117/120

3

Toán-Tin

3/0

58/58

85/85

4

Văn-Thể

59/17

0

29/49

Toàn trường

241/126

80/80

361/384

* Hạn chế:

- B/c tháng của tổ Văn-Thể chậm 1 ngày so với thời gian quy định

- Chưa hoàn thành hồ sơ KT HĐSF (theo KH đến 30/10)

- Vẫn còn giờ trống, GV đặt LBG chưa đầy đủ

- Số giờ dự các tổ chưa đồng đều, các tổ không có giờ dự đột xuất, tổ Văn-TD, XH không có đánh giá giờ dự, dự giờ NCBH không thể hiện cụ thể trong báo cáo tháng của các tổ CM.

- Vẫn còn sai, sót trong ghi sổ ĐB, sổ điểm. một số môn vào điểm chưa đảm bảo tiến độ (Địa 11A1, 11A2, khối 12; QP khối 11), vào điểm sai vị trí (Địa 11A6, Lý 12A4), chưa nhập điểm trên phần mềm (Địa 11A1, 11A2, khối 12; QP khối 11), chưa nhập ngày nghỉ của HS trên phần mềm ( 10A4, 12A2, 12A6).

- Các môn Hóa 10, 11; Sinh 10, 12; Địa 10; Sử 10 chưa xây dựng ngân hàng đề KT: đề nghị các tổ CM làm rõ trách nhiệm của GV được phân công.

- Báo cáo thống kê sử dung TBDH, PHBM giữa tổ và PT thiết bị TN còn sai lệch?

II. Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2017

1. Duy trì nề nếp chuyên môn, phân công nhiệm vụ CM:

- Ghi, ký sổ đầu bài đầy đủ, ghi sổ điểm và kiểm diện HS (học chính khóa, buổi 2, ôn thi HSG các môn…): GV dạy, GVCN.

- Ký duyệt giáo án hàng tuần (tổ trưởng); khi lên lớp có giáo án đầy đủ. Đặt LBG đúng thời gian quy định

- Thực hiện phân công nhiệm vụ và thời khóa biểu mới áp dụng từ 30/10/2017

- Tổ chức triển khai HĐNG chính khoá theo quy định.

- Đảm bảo ngày giờ công, thực hiện đánh giá xếp loại thi đua từ 30/10/2017. Tiếp tục thực hiện Quy chế CM được quy định thực hiện từ 14/8/2017.

2. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10,11:

 - Tiến hành bồi dưỡng theo lịch của BCM theo từng tuần, GV dạy nhận và trả sổ ĐB bồi dưỡng trong từng buổi ôn tại VP (nhà trường KT và chốt buổi ôn 1 lần/tháng).

- Thống nhất DS học sinh ôn các môn, GV dạy, vị trí dạy ôn theo phân công, HS lấy chìa khoá tại bảo vệ (tạm thời thực hiện theo hướng dẫn thi HSG lớp 10,11 của năm học 2016-2017, khi nào có hướng dẫn chính thức nhà trường sẽ thông báo sau).

3. Công tác chuẩn bị tham gia cuộc thi, các nội dung chuyên môn: 

          - Tham dự thi Cờ vua theo KH của SGD: Tổ Văn - TD phân công GV lập KH, KH tham dự ở Tỉnh; Hoàn thành hồ sơ tham dự thi của HS theo quy định, nộp SGD trước 28/10; Họp CM: 8h ngày 31/10; thi đấu từ 02 đến 05/11 tại TT thi đấu TN (thực hiện: tổ Văn-TD, đ/c Dung cùng nhóm TD).

          - Tham dự thi GVDG cấp tỉnh các môn KHXH phần thi thực hành từ 07/11 đến 12/11:  Tổ XH, Văn-TD

          - Thi GVDG cấp trường các tổ CM lập DS giáo viên dự thi gửi BCM trước 30/10/2017, dự kiến thi lý thuyết tuần 4/11, thi thực hành tuần 01/12.

          - Thi KHKT dành cho HS trung học:  Tổ chức thi cấp trường 23/11/2017 (theo KH). Mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 01 sản phẩm dự thi có chất lượng. Hoàn thiện và gửi bằng văn bản đăng ký số lượng dự án dự thi, số lượng thí sinh, hồ sơ dự thi (theo hướng dẫn của Công văn số: 1258 /SGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2017) cho Ban chuyên môn và gửi bản mềm vào địa chỉ email dxgiangtc@gmail.com trước ngày 17/11/2017.

          - Tiếp tục triển khai nội dung sinh hoạt nhóm CM “nghiên cứu bài học’ bổ sung các chuyên đề chưa thực hiện đến 05/11/2017: PT các đ/c tổ trưởng chuyên môn.

4. Công tác kiểm tra

- Kiểm tra việc thực hiện nền nếp chuyên môn, giáo án đột xuất, phê duyệt giáo án định kỳ.

- Dự giờ thường xuyên theo quy định, dự giờ đột xuất, dự giờ chuyên đề của các tổ CM (các tổ thông báo thời gian dạy chuyên đề cho BCM), dự giờ HĐNGCK.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo: 3 đ/c: C. Huệ, Làn, Hải

- Kiểm tra sổ đầu bài, sổ điểm, phần mềm nhập điểm, lịch BG, sử dụng TBDH, PHBM, dạy QPAN ... định kỳ.

- Kiểm tra toàn diện tổ TN, tổ VP.

- Kiểm tra dạy bồi dưỡng HSG, học thêm, GDN, nền nếp CM thường xuyên

6. Công tác tổ chức học thêm, dạy thêm:

- Tiếp tục dạy thêm theo lịch hàng tuần

- Các đ/c GV dạy từng môn kiểm diện HS chặt chẽ, nếu thay đổi báo lại cho BCM.

7. Một số công tác khác:

        - Tham gia các hoạt động kỷ niệm 20/11 do nhà trường cùng các đoàn thể tổ chức.

- Các đ/c TT hoàn thành hồ sơ KTHĐSP  đợt I: Hạn cuối cùng ngày 02/11/2017.

- Ra đề cương ôn thi học kỳ I và thông báo tới học sinh: Trước ngày 25/11.

- Tổ chức dạy bù giờ đợt I: Các đ/c GV rà soát chương trình, đăng ký dạy bù giờ trước ngày 16/11 để BCM xếp lịch học bù từ tuần 3/11.

- Triển khai các hoạt động CM theo KH CM tháng 11 của Trường, của Tổ CM .

- GVCN lớp 12 lấy ý kiến thăm dò HS lựa chọn tổ hợp môn thi THPT quốc gia lần thứ nhất trước 30/11.

- Tổ chức tích hợp dạy Bộ sách “Bác Hồ” theo KH của nhà trường.

- Thực hiện các HĐ bổ sung theo chỉ đạo của Sở, Trường diễn ra trong tháng.

 

   PHÊ DUYỆT  CỦA HIỆU TRƯỞNG                        LẬP KẾ HOẠCH

 

 

                    Hứa Thị Thắng                                                   Đinh Xuân Giang

Tác giả: admin
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 117
Tháng 07 : 261
Năm 2022 : 17.885