KH chuyên môn tháng 2/2017

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

Số:07/THPTTrC-KHCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 02tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Tháng 02 năm 2017

I. Sơ kết hoạt động chuyên môn tháng 01/2017

- Duy trì nền nếp chuyên môn như: Ghi, ký sổ đầu bài đầy đủ, ghi sổ điểm và kiểm diện HS, dạy tự chọn, bù giờ theo KH. Tuy nhiên còn tồn tại: một số GV chưa hoàn thành học bạ THCS để bàn giao, báo cáo còn chậm tiến độ...

          - Thực hiện ngày giờ công (theo các tổ CM  báo cáo_ Tổ Toán, Văn b/c muộn)

Tổ

Số tiết nghỉ

Lý do

Số tiết dạy

Số tiết rỗng

Toán

07

đ/v Hạnh (CT); Tuấn (VR)

6

1

Văn

0

 

 

 

TN

15

đ/c Giang, T.Hoa (CT); Linh, Huệ (VR); Tú (ốm)

15

0

XH

02

đ/c Tá (CT)

02

0

          - Dự giờ: 

Tổ

Số tiết dự

Giáo viên dạy

Ghi chú

Toán

2

Tổ: Hảo, Huệ

 

Văn

2

Nhóm: Hà , Dương

 

TN

6

Nhóm: T.Hoa, N.Thắng, Nụ, Tiệp, Linh, Hưng

 

XH

02

Tổ: Quyên, Xuân

 

       

       - Kiến thức liên môn: 22 bài dự thi; DHTH: 38  bài dự thi. Đã tiến hành chấm phân loại tại trường và gửi về Sở GD: 20 bài KTLM, 35 bài DHTH

        - Tổ chức dạy GDHN cho khối 11,12 (01 buổi/khối)

         - Hoàn thành vào điểm, sơ kết  học kỳ I .

        - Tổ chức thi IOE cấp trường và nộp DS tham gia thi cấp tỉnh theo đúng KH.

- Duy trì bồi dưỡng HSG, tiếng Anh, Toán qua mạng. Rà soát lại DS HSG sau khi có KQ của HK1. Hạn chế vẫn còn GV chưa dạy ôn theo lịch của trường.

- Hoàn thành ban giao hồ sơ chuyên môn cho trường THCS Trại Cau

- Đăng ký lại danh sách học thêm các lớp, một số môn HS đăng ký ít: Văn 12A1, khối 10 (trừ 10A5); Toán 10A5; Anh 11A1, 10A5 ...   

* Hạn chế:

- Vẫn còn trường hợp GV vào tiết muộn, chưa ghi đầy đủ trong SĐB...

- Còn có GV vào điểm nhầm dẫn đến sửa nhiều lỗi

- Bài dự thi còn làm chưa đúng mẫu

- Thực hiện chế độ thông tin, b/c còn chậm so với quy định

II. Kế hoạch hoạt động tháng 02/2017

1. Duy trì nề nếp CM

  Duy trì nền nếp chuyên môn như: Duyệt GA theo quy định, Ghi, ký sổ đầu bài đầy đủ, ghi sổ điểm và kiểm diện HS, dạy tự chọn, bù giờ theo KH...

2. Công tác dạy, học:

        + Tăng cường dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn...

        + Tăng cường đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT...

+ Tiếp tục dạy buổi 2  (học thêm, GDHN, tự chọn, GDQP, GDN …): Theo lịch

+ Dạy bồi dưỡng HSG, giải Toán, Lý qua Iternet, IOE. Lập KH tham dự thi cấp tỉnh

+ XD kế hoạch, triển khai phụ đạo HS yếu bộ môn Toán.

         + Các tổ CM tiếp tục thực hiện các chuyên đề của tổ. Thực hiện sinh hoạt chuyên môn trên "Trường học kết nối" theo quy định.

3. Hoạt động dạy thêm, học thêm 

 - Thống nhất: GVCN lập DS học thêm của học kỳ 2 theo từng môn, thu đơn của HS nộp BCM (trường hợp HS chưa có đơn ở kỳ 1), BCM xếp TKB, GV dạy ký sổ ĐB và kiểm diện HS, cuối đợt GVCN thông báo số buổi học, số tiền và thu tiền của từng HS nộp về tài vụ nhà trường (căn cứ vào DS đăng ký, sổ ĐB. Lưu ý GV bộ môn dạy không được thu tiền của HS.

- Ôn tập thi THPT quốc gia K12: (Có KH riêng)

4. Công tác kiểm tra:

      + Dự giờ đột xuất, thường xuyên.

       + Kiểm tra hồ sơ CM, việc thực hiện nền nếp CM theo KH chuyên môn

       + Kiểm tra HĐSP nhà giáo: đ/c Diệu, Hợi, Nguyễn Hương, Tường Hoa

       + Kiểm tra việc thực hiện sử dụng TBDH, phòng TH

       + Kiểm tra hoạt động trực trường của GV được phân công

5. Một số công việc khác:

 + Hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm tham gia thi KHKT QG: Tổ TN (xây dựng KH chi tiết gửi BCM trước ngày 15/02/2017). Tổ XH cử người hỗ trợ học sinh thuyết trình bằng tiếng Anh, tập luyện một số chủ đề giao tiếp bằng tiếng Anh.

+ Thi HSG văn hóa cấp trường (có KH riêng) và chuẩn bị tham gia thi cấp tỉnh.

+ Tiếp tục triển khai nội dung sinh hoạt nhóm CM “Nghiên cứu bài học" phối hợp sử dụng phần mềm "Trường học kết nối" theo quy định.

+ Tham gia cuộc thi "An toàn GT cho nụ cười ngày mai" nộp bài ngày 06/02/2017.

+ Thi giáo dục kỹ năng sống "Đi đường an toàn cho ban cho tôi" lần thứ 2 : Từ 25/2 đến 25/6/2017 (có KH riêng): Đoàn trường kết hợp GV dạy Tin phụ trách hướng dẫn và tổ chức học sinh thi qua mạng.

+ Thực hiện các hoạt động bổ sung theo chỉ đạo của SGD, Trường diễn ra trong tháng.

+ Giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện kiểm diện HS tháng 1; Một số đ/c chưa hoàn thiện sổ điểm HK I (ký cuối trang, chốt lỗi sửa ...) đề nghị hoàn thiện trước ngày 10/02/2017).

+ Tiếp tục thực hiện KH chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường.

 

XÉT DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hứa Thị Thắng

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Giang

 

Tác giả: admin
Nguồn: thpttraicau.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 56
Hôm qua : 42
Tháng 01 : 1.623
Năm 2022 : 1.623