KH chuyên môn tháng 3/2017

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

Số:08/THPTTrC-KHCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 02tháng 03 năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Tháng 03 năm 2017

I. Sơ kết hoạt động chuyên môn tháng 02/2017

- Duy trì nền nếp chuyên môn như: Ra vào lớp, kiểm diện HS, thực hiện PPCT, TKB .... Tuy nhiên còn tồn tại: treo sổ BG chưa đúng thời gian, báo cáo còn chậm tiến độ, ghi sổ ĐB còn thiếu...

          - Thực hiện ngày giờ công (theo các tổ CM  báo cáo_ Tổ Văn không b/c)

Tổ

Số tiết nghỉ

Lý do

Số tiết dạy

Số tiết rỗng

Toán

16

đ/c Kim ốm

16

 

Văn

 

 

 

 

TN

08

đ/c Huệ đi học

08

 

XH

0

 

 

 

          - Dự giờ: 

Tổ

Số tiết dự

Giáo viên dạy

Ghi chú

Toán

03

2 tổ (B.Yến, Diệu); 1 nhóm (Nga)

 

Văn

 

Không báo cáo

 

TN

08

2 NCBH (Huệ, Hương) 6 nhóm (N.Thắng, Khuê, Huệ, Hải, Hương, T. Hoa)

 

XH

03

1 NCBH (Hường), 1 tổ (Hạnh), 1 nhóm (Hoa)

 

 

- Các tổ CM tiếp tục triển khai các chuyên đề của tổ, sinh hoạt CM trên trường học trực tuyến ...

- Rà soát DS  thi Toán TV (18 em), Toán TA (3 em), Lý (21 em), IOE (8 em)

- Tổ chức thi HSG lớp 9,10,11 cấp trường với tổng số 106 lượt thi

- Thành lập DS học sinh tham dự đại hội TDTT thị trấn Trại Cau lần thứ IV

- Hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm tham dự thi KHKT quốc gia

- Hoàn thành cuộc thi "An toàn GT cho nụ cười ngày mai" của GV, HS

- Hoàn thành KTHĐSF nhà giáo đợt 4, KT hồ sơ chuyên môn tổ Toán

- Thống nhất KH dạy thêm của học kỳ 2

- Khối 12 đăng ký mua hồ sơ thi THPTQG 2017

* Hạn chế:

- Vẫn còn trường hợp GV vào tiết muộn, ra sớm, chưa ghi đầy đủ trong SĐB...

- Hoạt động phòng TN, TH chưa thường xuyên, GV phụ trách không có lịch trực rõ ràng (chưa đảm bảo số tiết)

- Thực hiện chế độ thông tin, b/c còn chậm so với quy định

II. Kế hoạch hoạt động tháng 03/2017

1. Duy trì nề nếp CM

  Duy trì nền nếp chuyên môn như: Ghi, ký sổ đầu bài đầy đủ, ghi sổ điểm và kiểm diện HS, dạy tự chọn, bù giờ theo KH...

2. Công tác dạy, học:

        + Tăng cường dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, ký duyệt giáo án...

        + Tăng cường đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT, sử dụng TBDH...

        + GV bộ môn rà soát lại chương trình, tổ chức dạy bù giờ đợt 2, thực hiện TKB mới bắt đầu từ  13/3/2017

+ Tiếp tục dạy buổi 2  (học thêm, GDHN, tự chọn, GDQP, GDN …): Theo lịch

+ Dạy bồi dưỡng HSG, HSY, giải Toán, Lý qua Iternet. Hoàn thiện hồ sơ, tham dự thi cấp tỉnh.

+ Tập trung tự bồi dưỡng chuyên môn thi GVDG cấp trường

         + Các tổ CM tiếp tục thực hiện các chuyên đề của tổ. Thực hiện sinh hoạt chuyên môn trên "Trường học kết nối" theo quy định.

         +  Các tổ CM, giáo viên dạy các môn thi THPTQG xây dựng KH ôn thi THPT QG, nắm bắt các thông tin liên quan đến kỳ thi, ra đề cương ôn tập, đề kiểm tra phù hợp. GVCN 12 thông báo các quy chế, hướng dẫn của kỳ thi đến HS.

3. Công tác kiểm tra:

      + Dự giờ đột xuất, thường xuyên.

       + Kiểm tra  thực hiện nền nếp, quy chế CM theo KH chuyên môn

       + Kiểm tra HĐSP nhà giáo:  đ/c Phạm Dung, Tiệp, Nhàn

       + Kiểm tra việc thực hiện sử dụng TBDH, phòng TH (tổ TN hoàn thiện các biên bản KT)

       + Kiểm tra KH vào điểm, ghi sổ ĐB, vào điểm phần mềm

       + Kiểm tra hồ sơ lớp 12 lần 1 (PT: GVCN 12, VP)

       + Kiểm tra hồ sơ CM lần 3 (PT: tổ trưởng thực hiện vào tuần 4)

       + Kiểm tra hồ sơ tổ Tự nhiên

4. Hoạt động dạy thêm, học thêm 

- Thực hiện theo TKB,  nếu có yêu cầu, đề nghị thì báo trước ngày thứ 6 hàng tuần để xếp lịch tuần sau.

- GVCN động viên HS đi học, kết hợp với GV dạy bộ môn kiểm tra chặt chẽ sỹ số HS trong từng buổi học, điểm danh, ký sổ ĐB đầy đủ ...

5. Tham dự  thi các loại trong tháng 3/2017:

 - Thi IOE cấp tỉnh ngày 4/3/2017 (PT: tổ XH)

 - Thi Toán TA qua mạng cấp tỉnh  ngày 09/3/2017 (PT: tổ Toán)

 - Thi Toán TV qua mạng cấp trường 3/3/2017, cấp tỉnh ngày 20/3/2017  (PT: tổ Toán)

 - Thi Lý mạng cấp tỉnh ngày 8/3/2017 (PT: tổ TN)

  (đ/c tổ trưởng chỉ đạo hoàn thành hồ sơ theo đúng QĐ, đúng thời gian và b/c BCM trước mỗi đợt thi 5 ngày).

 - Thi GVDG cấp trường:  (có KH riêng)

 - Thi CBĐG cấp tỉnh: đ/c Tá (Tổ XH bố trí dạy thay, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để đ/c Tá tham dự thi đạt KQ cao nhất)

- Tham gia HKPĐ điền kinh, đẩy gậy      (PT: đ/c Dương, nhóm TD)

- Hoàn thiện hồ sơ thi HSG 10,11 cấp tỉnh (GV dạy ôn đăng ký số lượng HS dự thi từng môn theo mẫu M2 vào địa chỉ nguyenthanhthpttc@gmail.com trước 9/3/2017 để b.c Sở làm đề thi. Yêu cầu GV dạy ôn chịu trách nhiệm kiểm tra chính xác tên, ngày tháng năm sinh, nếu môn nào không đăng ký đúng hạn coi như không dự thi) Thực hiện theo CV 55/SGD&ĐT-KTKĐCLG ngày 10/1/2017 của sở GD và KH của trường.

- Tham dự giải chạy việt dã của TT Trại Cau (thực hiện theo KH)

- Triển khai các cuộc thi "Đi đường an toàn cho bạn cho tôi" lần thứ 2 cho HS toàn trường (Đoàn TN xây dựng KH phối hợp với nhóm GV dạy Tin).

    Đề nghị các đồng chí tổ trưởng, GV được phân công thực hiện phải bám sát KH các cuộc thi, triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả đúng thời gian quy định để Nhà trường còn b/c Sở GD.

6. Một số công việc khác:

+ Tiếp tục triển khai nội dung sinh hoạt nhóm CM “Nghiên cứu bài học" phối hợp sử dụng phần mềm "Trường học kết nối" theo quy định.

+ Ban Tuyên giáo Huyện dự 01 giờ GDCD 10 (24/3/2017): Tổ XH thực hiện

+ Thực hiện các hoạt động bổ sung theo chỉ đạo của Sở, Trường diễn ra trong tháng.

 

XÉT DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hứa Thị Thắng

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Giang

 

Tác giả: admin
Nguồn: thpttraicau.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 42
Tháng 01 : 1.620
Năm 2022 : 1.620