KH chuyên môn tháng 4/2017

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

Số:09 /THPTTrC-KHCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Tháng 4 năm 2017

I. Sơ kết hoạt động chuyên môn tháng 3/2017

- Duy trì nền nếp chuyên môn như: Ký GA theo quy định, ghi, ký sổ đầu bài đầy đủ, ghi sổ điểm và kiểm diện HS, dạy nghề, GDHN, bù giờ theo KH.

          - Thực hiện ngày giờ công (theo các tổ CM  báo cáo)

Tổ

Số tiết nghỉ

Lý do

Số tiết dạy

Số tiết rỗng

Toán

22

đ/c: Nhàn CT, Kim ốm

22

0

Văn

23

đ/c Hợi, Hoa, Nha CT; Hợi VR

23

0

TN

23

đ/c Giang, T.Hoa CT, Huệ đi học

23

0

XH

07

đ/c Tá CT

7

0

          - Dự giờ: 

Tổ

Số tiết dự

Giáo viên dạy

Ghi chú

Toán

03

Thảo, Vân, Thu

 

Văn

3

3 nhóm (Hiền, Dung, Nha)

 

TN

06

Tú, T. Hoa, Ngọc, N.Thắng, Linh, Hưng

 

XH

04

2 tổ (Yến, Tá); 1 nhóm (Giang); 1 NCBH (Hường)

 

- Tham dự vòng thi cấp tỉnh IOE (8 em); Toán TA (3 em); Toán TV (17 em); Lý mạng (21 em):  Dự kiến được khoảng 20 giải

- Hoàn thành hồ sơ Chương trình giáo dục nộp SGD theo CV 306

- Triển khai thi Giao thông học đường lần 2 cấp tỉnh ngày 20/3/2017 (không có HS đủ điều kiện tham gia).

- Tham gia giải việt dã Huyện:  Đạt 5 giải; Tham dự Đại hội TDTT Thị trấn

- Hoàn thành đăng ký thi HSG cấp tỉnh khối 10, 11:  103 lượt dự thi

- Tổ chức hội thi GVDG cấp trường: 33 đ/c đăng ký, kết quả thi lý thuyết 29/33 đ/c đủ điều kiện thi giảng.

- Các tổ CM tiếp tục triển khai thực hiện cac chuyên đề trên trường học kết nối.

- Dự giờ GDCD theo KH của Ban TG huyện: 17/3/2017

- GV bộ môn rà soát tiến độ chương trình, đăng ký dạy bù giờ.

- Thống nhất đề cương ôn tập kỳ II cho HS

* Hạn chế: Công tác kiểm tra chưa thực hiện theo KH tháng 3/2017; Vẫn còn hiện tượng GV vào lớp muộn, HS đi học muộn (cả chính khóa và buổi 2); HS không đi học phụ đạo môn Toán; Kết quả các cuộc thi của HS chưa cao; Chưa thực hiện đúng tiến độ vào điểm ...

II. Kế hoạch hoạt động tháng 4/2017

1. Duy trì nền nếp CM

Duy trì nền nếp chuyên môn như: Ghi, ký giáo án, sổ đầu bài đầy đủ, ghi sổ điểm và kiểm diện HS, dạy tự chọn....

2. Công tác dạy, học:  

        + Thi GVDG cấp trường theo KH

        + Tăng cường dự giờ đột xuất của các tổ CM, dự giờ chuyên đề,         

        + Tăng cường đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT...

+ Tiếp tục dạy buổi 2  (học thêm, hướng nghiệp, tự chọn, GDQP, GD nghề …

        + Các tổ CM tiếp tục thực hiện các chuyên đề của tổ. Thực hiện sinh hoạt chuyên môn trên "Trường học kết nối" theo quy định.

         +  Các tổ CM, giáo viên dạy các môn thi THPTQG xây dựng KH ôn thi THPT QG, nắm bắt các thông tin liên quan đến kỳ thi, ra đề cương ôn tập, đề kiểm tra phù hợp. GVCN 12 thông báo các quy chế, hướng dẫn của kỳ thi đến HS.

+ Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng HSY, triển khai dạy hướng nghiệp khối 10,11

+ GV rà soát lại tiến độ thực hiện PPCT, đăng ký dạy bù giờ để đảm bảo chương trình theo quy định.

+ Tham dự thi HSG 9,10,11 cấp Tỉnh

+ Thay đổi lại lịch trực trường

+ Tổ chức cho HS khối 11 bắn đạn thật (PT: đ/c Dương): Lập KH cụ thể, DS học sinh tham gia (BGH duyệt ngày 10/4/2017)

* Tổ chức kiểm tra học kỳ II (có KH riêng sau khi có KH của Sở)

- Yêu cầu:  Các đ/c Tổ trưởng cho rà soát lại chương trình các môn, đề cương ôn tập, phân công giáo viên ra đề kiểm tra

- Dự kiến: K 12 Hình thức kiểm tra các môn tập trung giống như học kỳ I: Toán, Văn, Anh, KHTN, KHXH (từ 18/4 đến 20/4/2017); Khối 10,11 từ 25/4 đến 28/4/2017 kiểm tra 8 môn tập trung (Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa). Các môn không kiểm tra tập trung GV cho kiểm tra theo TKB trước 28/4. Vào điểm phần mềm (K12 trước 02/5, vào điểm sổ chính ngày 03 và sáng 04/5; K10,11 trước  10/5). Xét duyệt kết quả (K12: 5/5/2017; K10,11: 12/5/2017).

3. Công tác dạy thêm, học thêm:

+ Tiếp tục tổ chức dạy thêm theo KH (dự kiến kết thúc trước 25/4; các đ/c GV dạy rà soát lại số buổi dạy thu tiền nộp cho, bộ phận VP tổng hợp trước 10/5).

+ Riêng khối 12 ôn thi các môn Toán, Văn, Anh và các môn tự chọn theo đăng ký (Tổ chức ôn thi THPT quốc gia theo KH). Sau khi HS đăng ký thi THPT QG, GVCN K12 cho HS đăng ký lại các môn học ôn (nộp BCM ngày 24/4/2017)

+ Tăng cường KT việc dạy thêm, học thêm.

4. Công tác kiểm tra:

+ Dự giờ đột xuất, thường xuyên. Tăng cường kiểm tra nền nếp học sinh, nền nếp dạy học của GV (BGH, TT, Đoàn TN

       + Kiểm tra định kỳ SĐB, Sổ điểm chính, phần mềm nhập điểm

       + Tiếp tục kiểm tra HĐSP nhà giáo:  đ/c Tá, Nụ, Thanh

       + Hoàn thành các nội dung chưa kiểm tra của tháng 3/2017 (trong tuần 1 tháng 4)

       + Kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ Văn

5. Các cuộc thi trong tháng 4

- Đối với học sinh:

+ Thi HSG 9,10,11 cấp tỉnh: ngày 05/4/2017.

+ Tiếp tục thi "Đi đường an toàn cho bạn cho tôi lần thứ 2". Lưu ý: Tổ Toán đôn đốc, kiểm tra nhóm Tin tiến độ thực hiện kế hoạch.

+ Thi Giai điệu tuổi hồng

- Đối với giáo viên: (có KH riêng)

 + Hoàn thành thi GVDG cấp trường (nộp SKKN trước 25/4/2017)  

 + Tiếp tục rà soát, tiêu chí bình xét GVCN giỏi cấp trường.

6. Một số công việc khác:

+ Tiếp tục triển khai nội dung sinh hoạt nhóm CM “Nghiên cứu bài học" phối hợp sử dụng phần mềm "Trường học kết nối" theo quy định.

+ Ngoại khoá chuyên đề môn Sinh học: (PT: Tổ TN, nhóm Sinh-KNN)

+ Thực hiện các hoạt động bổ sung theo chỉ đạo của Sở, trường diễn ra trong tháng.

+ Xây dựng KH  "Ngày hội nói tiếng Anh": Triển khai sau khi HK học kỳ II.

XÉT DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hứa Thị Thắng

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

Đinh Xuân Giang

 

Tác giả: admin
Nguồn: thpttraicau.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 42
Tháng 01 : 1.620
Năm 2022 : 1.620