KH chuyên môn tháng 5/2017

SỞ GD ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

Số:10/THPTTrC-KHCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Tháng 5 năm 2017

I. Sơ kết hoạt động chuyên môn tháng 4/2017

- Duy trì nền nếp chuyên môn như: Ký GA theo quy định, ghi, ký sổ đầu bài đầy đủ, ghi sổ điểm và kiểm diện HS, dạy tự chọn, bù giờ theo KH.

          - Thực hiện ngày giờ công (theo các tổ CM  báo cáo)

Tổ

Số tiết nghỉ

Lý do

Số tiết dạy

Số tiết rỗng

Toán

32

Đ/c Nga ốm, Nhàn VR, Hảo, Nhàn, Huệ CT

32

 

Văn

 

 

 

 

TN

05

đ/c Huệ đi học, Linh CT

 

 

XH

17

Không thống kê lý do

15

01

          - Dự giờ: 

Tổ

Số tiết dự

Giáo viên dạy

Ghi chú

Toán

3

đ/c Vân, Thu, Diệu

 

Văn

4

Tổ 1 (Thái), nhóm 3 (Thái, Hà, Dung)

 

 

TN

07

1 tổ (Ngọc); 6 nhóm (Huệ, Tiệp, Nụ, Hải, Khuê, Hương)

 

XH

02

Không thống kê GV dạy

 

- Thi HSG các môn văn hóa cấp Tỉnh:  K 10 đạt 08 giải, K 11: 10 giải (giảm 6 giải so với năm học trước)

- Kết quả thi DHTH: 08 giải (giàm 3 giải so năm học trước);  KTLM: 05 giải (tăng 3 giải so năm học trước)

- Hoàn thành KT học kỳ II khối THPT: KT 9 môn tập trung: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD.

- GV bộ môn thực hiện TKB mới, rà soát tiến độ chương trình: Một số môn đã kết thúc (Địa 10  ...); Tiếp tục tổ chức dạy bù giờ.

- Hoàn thành KT  hồ sơ GV lần 3, KT sổ điểm, SĐB định kỳ

- Tiếp tục triển khai sinh hoạt chuyên môn theo KH

- Kết thúc học thêm kỳ 2; triển khai cho HS đăng ký môn ôn thi THPT quốc gia 2017 (tập trung  chủ yếu vào Toán, Văn, Anh, Địa, Sử, GDCD)

* Tồn tại: Vẫn còn sai sót khi ghi SĐB, vào điểm; vào lớp muộn; dạy bù giờ, vào điểm chưa đúng tiến độ; chưa hoàn thành hồ sơ KT tổ CM; báo cáo (tổ Văn), thống kê còn chậm tiến độ, chưa chính xác, còn để rỗng giờ, các tổ chưa chủ động trong việc dự giờ đột xuất, trong giờ dạy còn ra ngoài nói chuyện bằng điện thoại vài phút …

II. Kế hoạch hoạt động tháng 5/2017

1. Duy trì nề nếp CM

Duy trì nền nếp chuyên môn như: Ghi, ký giáo án, sổ đầu bài đầy đủ và chính xác (đặc biệt tiết dạy bù giờ), ghi sổ điểm và kiểm diện HS, dạy bù giờ ...

2. Công tác dạy, học:

        *  Thời khoá biểu mới áp dụng từ 03/5/2017  (dự kiến sẽ thay đổi theo tuần GV, HS chép vào thứ 7 hàng tuần). Dự kiến kết thương trình khối 12 hết ngày 13/5; các khối còn lại hết ngày 23/5/2017

        + GV bộ môn rà soát lại số tiết dạy trong PPCT nếu thiếu do phát sinh báo trực tiếp BCM (tuyệt đối không được dồn ép, cắt xén chương trình), ghi sổ đầu bài đầy đủ (kể cả học buổi 2) đúng quy định.

        + Tăng cường dự giờ chuyên đề, dự giờ ôn thi THPT quốc gia. Hoàn thành KTHĐSP của các GV trong năm; kiểm tra hồ sơ tổ  Văn (12/5/2017)

        + Kiểm tra SĐB, sổ điểm chính:  rà soát sai sót, số tiết đã dạy, thực hiện PPCT... (yêu cầu GV thực hiện trong 2 ngày 29, 30/ 5/2017).

        + Hoàn thành thông kê dạy UDCNTT, sử dụng TBDH, phòng TH: trước 12/5 (đ/c Tiệp thống kê thông báo cơ quan)

+ Tiếp tục dạy buổi 2 (ôn thi khối 12, bù giờ, hướng nghiệp, GD nghề …):  Theo lịch, rà soát lại công tác ôn thi khối 12

+ Vào điểm: Khối 12 hoàn chỉnh nhập điểm vào phần mềm trước 02/5; vào điểm sổ chính từ 14h ngày 3/5 đến hết 4/5

                      Khối 10,11 hoàn thành nhập điểm vào phần mềm trước 09/5; vào điểm sổ chính, học bạ từ chiều 09/5 đến 11/5 (17 giờ): Văn phòng trực buổi sáng từ 7 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30.

+ Hoàn thành đánh giá kết quả bồi dưỡng TX của giáo viên: GV viết b/c kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tổ trưởng tổ chức triển khai, đánh giá giáo viên, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản với lãnh đạo nhà trường trước 08/5/2017 (bản cứng có chữ ký, bản mềm gửi Mail của đ/c Giang).  Thu báo cáo nộp cho đ/c Đ.Giang ……….

+ Tiếp tục đưa nội dung sinh hoạt chuyên môn lên trang trường học kết nối đảm bảo đủ theo quy định về số lượng đã giao.

3. Công tác dạy thêm, học thêm:

+ Rà soát, hoàn thành thanh toán tiền dạy thêm

+ Khối 12 ôn thi  theo đăng ký.

+ Tăng cường KT việc dạy ôn thi khối 12

4. Công tác nghiên cứu và góp ý dự thảo chương trình mới: Thực hiện theo KH của BGH

5. Bình bầu GVCN giỏi:  (có KH riêng)

6. Tổ chức ra đề thi lại:

        +  GVCN nộp danh sách HS đăng ký kiểm tra lại (nếu có) cho đ/c Giang:  25/5

+ Đề cương ôn tập : Sử dụng đề cương ôn tập kỳ II năm học 2016-2017, GV dạy thông báo tới HS trước ngày 20/5

+ Ra đề thi lại: Các đ/c tổ trưởng phân công người ra đề thi lại

 Thời gian làm bài: Môn Toán, Văn: 90'; các môn còn lại: 45'

 Hình thức như đề KT học kỳ II năm học 2016-2017

 Số lượng đề:

Môn Toán, Văn: 6 đề/khối

Môn Lý, Hóa, Anh, Sinh: 4 bộ đề/khối (mỗi bộ đề có ít nhất 2 đề)

Môn Sử, Địa: 4 đề/khối

 Môn GDCD, Công nghệ, Tin, GDQP: 3 đề/khối.

+  Kế hoạch chi tiết sẽ thông báo sau. Thời gian tập trung HS thi lại (chiều 01/8, thời gian thi: 02, 03/8).

Thời gian gửi dữ liệu về BCM: đề cương:  Đề thi lại và đáp án: Trước 30/5.

7. Rà soát quy chế chuyên môn, hoàn thành các hồ sơ theo quy định:

+ Các đ/c tổ trưởng  thu các loại hồ sơ năm học của giáo viên ngày 24/5, đồng thời tổ chức kiểm tra hồ sơ GV đợt 4 (có biên bản gửi BCM  26/5/2017): Kiểm tra hồ sơ theo quy định. Thu hồ sơ và nộp về VP (theo lịch sáng 29/5).

- Hồ sơ cá nhân: Sổ dự giờ, lịch báo giảng, sổ điểm cá nhân, kế hoạch giảng dạy, giáo án  đối với tiết dạy địa phương; Sổ chủ nhiệm (lưu ý tháng 8, 9 có tuần ghi BB bầu cán bộ lớp), sổ liên lạc.

- Hồ sơ tổ: Biên bản, KH (báo cáo sơ kết và kết quả từng tháng, báo cáo tổng kết năm học, báo cáo thi đua, 02 chuyên đề/tổ, biên bản sinh hoạt nhóm CM, BB sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học ...).

 + Tổ trưởng thu bài thi học kỳ II môn thi tập trung nộp về BCM trước 10/5/2017

+ Các tổ thống kê số liệu sơ kết năm học: nộp ngày 26/5 để BCM chuẩn bị cho họp liên tịch vào ngày 29/5

+ Dữ liệu Giáo án điện tử (theo quy định đưa lên trangWeb của trường): Trước ngày 15/5.

+ Nộp đề thi thử tốt nghiệp 12 (dữ liệu + đáp án): Trước 11 giờ ngày 02/6.

+ Riêng các đ/c dạy trái buổi (dạy GD nghề, GDQP, GD hướng nghiệp...) ký sổ đầu bài riêng: Nộp sổ đầu bài cho đ/c Giang ngày 23/5).

+ Thống kê số tiết thừa giờ, tiết dạy TD và GDQP: Trước ngày 23/5.

+ Dự kiến phân công nhiệm vụ GV năm học 2017-2018: Các tổ nộ dự kiến phân công trước 30/6/2017

8. Một số công việc khác:

+ Công tác ôn HS giỏi K12 của năm học mới: Các đ/c tổ trưởng phân công giáo viên ra đề cương ôn tập phát cho HS trước ngày 23/5.

 + Tiếp tục triển khai nội dung sinh hoạt nhóm CM “nghiên cứu bài học" phối hợp sử dụng phần mềm "Trường học kết nối" theo quy định.

+ Tiếp tục tổ chức và hướng dẫn HS thi "Giao thông học đường" kết thúc trước 30/5/2017 (PT: đ/c Tá, nhóm GV Tin).

+ Rà soát, đăng ký mua thiết bị dạy học: PT đ/c Huệ (Lý, Hoá, Sinh), gửi dữ liệu trước 12/5 (tổng số tiền từ 70 triệu trở xuống). Các môn còn lại các đ.c rà soát, gửi dữ liệu cho đ.c Đ.Giang trước ngày 12/5. Nếu môn Lý, Hoá, Sinh không đăng ký hết 70 triệu sẽ bổ sung đăng ký môn học khác.  Tổng hợp dữ liệu, hội ý BGH ngày 13/5 (gửi báo cáo ngày 14/5)

+ Thực hiện các hoạt động bổ sung theo chỉ đạo của Sở, trường diễn ra trong tháng.

 

XÉT DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Giang

 

 

Tác giả: admin
Nguồn: thpttraicau.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 42
Tháng 01 : 1.620
Năm 2022 : 1.620