Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2017

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUỜNG THPT TRẠI CAU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 82 /KH-THPTTrC

Thái nguyên, ngày 03 tháng 4 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2017

 

1. Công tác tư tưởng, tổ chức:

+ Phát động phong trào thi đua kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam 30/4, 01/5 và kỷ niệm 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phụ trách: CĐ, Đoàn (lưu ý: Tổ chức tuyên truyền dưới cờ, 15 phút giữa giờ, chương trình văn nghệ vào ngày 24/4; GVdạy môn Lịch sử, HĐNGLL tích hợp tuyên truyền).

+ Đối với học sinh: Tiếp tục củng cố duy trì các nề nếp HS. Tăng cường giáo dục ý thức học tập, ôn tập chuẩn bị thi kiểm tra học kỳ 2.

+ Tuyên truyền giới thiệu sách…: PT đ/c V.Hạnh

+ Tuyên truyền kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh 10…

+ Phân công đ/c Trang lấy công văn, hỗ trợ đ/c Thơm thực hiện chế độ của HS, nộp các công văn, báo cáo (khi được phân công).

2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ:  Thực hiện theo KH của BCM lưu ý:

2.1. Tiếp tục ôn luyện tham gia các cuộc thi:

+ Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 10, 11 vào ngày 05/4.

+ Thi sáng tạo KHKT: Thực hiện theo KH của huyện và tỉnh đoàn: PT đ/c Tá

2.2. Tổ chức kiểm tra học kỳ II

a) Tăng cường ôn tập cho HS để kiểm tra học kỳ II, thông báo đề cương tới HS (trước ngày 05/4); Chú ý kết quả bộ môn đảm bảo Nhà trường đủ tiêu chí của trường chuẩn quốc gia (tỷ lệ TB trở lên sau khi kiểm tra lại trong hè: 95%).

b) Khối 12:  Kiểm tra tập trung 9 môn từ 18/4 đến 20/4. Các môn còn lại kiểm tra xong trước 25/4. Vào điểm phần mềm trước 02/5, vào điểm sổ chính: 03/5 và sáng 04/5.

c) Khối 10, 11:

+ Kiểm tra 8 môn tập trung (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh): Thời gian từ ngày 25/4 đến 04/5.

+ Các môn CN, TD, GDQP, Tin, GDCD: Giáo viên bộ môn tự bố trí kiểm tra theo TKB hoàn thành trước ngày 28/4.

2.3. Công tác dạy thêm, bù giờ ôn tập thi THPT quốc gia:

* Rà soát chương trình: Tiếp tục rà soát chương trình, không để trống tiết học đã hết chương trình.

* Công tác dạy thêm:

+  Tiếp tục dạy thêm theo nhu cầu HS.

+ Ôn thi THPT quốc gia (giai đoạn 3): Dự kiến tổ chức ngay sau khi KT học kỳ II.

+ Thống kê số buổi học thêm…

2.4. Công tác ngoại khóa

+ Tổ chức ngày hội nói tiếng Anh: Sáng 09/5: PT đ/c Hương (tổ chức tại Nhà đa năng-1 tiết buổi sáng).

+ Tổ chức ngoại khóa môn Sinh: PT đ/c Huệ.

+ Tổ chức ngày hội đọc sách: sáng 15/5: PT đ/c Hạnh (tổ chức tại Nhà đa năng_ 1 tiết buổi sáng).

2.5. Tổ chức bắn đạn thật cho HS khối 11: PT đ/c Đ.Giang

2.6. Tiếp tục dự giờ GV theo chuyên đề nghiên cứu bài học; rà soát các chỉ tiêu thi đua, quy chế CM để hoàn thành theo quy định.

3. Công tác chuẩn bị đón đoàn kiểm tra Thi đua: PT đ.c V.Hạnh

Lưu ý: Đảm bảo an toàn, chuẩn bị chu đáo để đạt kết quả cao nhất.

4. Công tác kiểm tra:

+ Kiểm tra HĐSP nhà giáo đảm bảo đủ số lượng. PT đ/c Đ.Giang 

+ Kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài, hồ sơ một số tổ CM …: PT đ/c Đ.Giang

+ Kiểm tra hồ sơ HS khối 12: PT đ/c V.Hạnh

+ Kiểm tra nề nếp HS, sử dụng thiết bị dạy học …: Đ/c Tá, Đ.Giang, V.Hạnh.

5. Công tác chủ nhiệm:

* Tiếp tục tuyên truyền: Giáo dục ý thức HS thực hiện nội quy HS (trang phục, đầu tóc, đeo thẻ …), thực hiện luật giao thông…

- Không được đánh nhau, có hành vi gây bạo lực học đường;

- Tuyên truyền tới HS thực hiện quy chế thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng, hướng dẫn HS làm hồ sơ, tư vấn nghề cho HS lựa chọn phù hợp với năng lực của HS.

- Tuyên truyền kỷ niệm 30/4, 01/5 và 07/5.

* Tiếp tục triển khai dạy thêm theo KH; Chuẩn bị thu tiền phô tô đề, giấy thi, giấy nháp;  Thu tiền học thêm HK II, quyết toán các khoản tiền thu HK II.

* Thống kê số buổi học thêm học kỳ II các lớp theo lịch BCM.

* Quản lý tốt sổ đầu bài mang lên lớp hàng ngày.

* Xếp học bạ theo sổ điểm, ghi danh sách HS (trang vào điểm, lưu ý ghi rõ ban cơ bản, môn học nâng cao: 0) và năm học trang 1. Thời gian hoàn thành (ngày 14, 15/4). VP kiểm tra trước ngày 25/4..

* Tiếp tục tham gia LĐ, thực hiện theo KH của Đoàn, Ban LĐ.

* Tăng cường kiểm tra nề nếp HS, vệ sinh lớp học, động viên HS đi học đều, đặc biệt không bỏ học đi chơi điện tử trong các buổi chiều.

* Rà soát, đôn đốc HS đảm bảo đủ chỉ tiêu thi đua đặc biệt số HS xếp học lực giỏi, học lực khá.

* Tiếp tục hoàn thành hồ sơ chủ nhiệm (sổ chủ nhiệm ghi đầy đủ thông tin; học bạ ghi đầy đủ trang bìa và đầu trang vào điểm, sổ liên lạc: ghi đủ 2 lần/kỳ, ghi nhận xét học bạ đủ nội dung về thực hiện nề nếp, đạo đức lối sống, học tập, tham gia HĐ khác, xếp loại hạnh kiểm, học lực không được viết tắt).

* Tổ chức hướng dẫn, tư vấn HS lựa chọn môn thi, khối thi, làm hồ sơ thi THPT quốc gia (K12), tuyển sinh vào lớp 10.

* Tổ chức chụp ảnh thẻ HS khối 12 (khối 12 gửi dữ liệu cho đ/c Phạm Vân, Thanh để nhập vào phần mềm đăng ký thi THPT quốc gia).

* Rà soát danh sách HS được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn, nhà ở: Đ/c Thơm, Trang và GVCN

* Tuyên truyền và thực hiện kiểm tra sức khoẻ cho HS: Đ/c V.Hạnh, Trang

5. Công tác đoàn thể: Thực hiện theo KH của ngành dọc.

5.1. Đoàn:

+ Phát động thi đua kỷ niệm 30/4, 07/5 và 19/5.

+ Tiếp tục tập thể dục giữa giờ, tăng cường kiểm tra thực hiện nề nếp học sinh, trực quản sinh, kiểm tra công tác ghi chép trực tại cổng trường, viết các bản tin đoàn đội, đưa tin bài lên trang web.

+ Triển khai và tham gia thi sáng tạo KHKT, "Giao thông học đường"

+ Tiếp tục chăm sóc công trình thanh niên (cho thêm đất màu vào 02 bồn hoa cổng trường)

5.2. Công đoàn:

+ Tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn, tổ chức triển khai các hoạt động cấp trên; Xây dựng quy trình lựa chọn điển hình tiên tiến.

+ Xây dựng KH và tổ chức hoạt động câu lạc bộ TDTT trong cán bộ, GV, NV.

6. Công tác lao động, vệ sinh, sửa chữa CSVC: PT đ/c V.Hạnh

+ Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, vệ sinh các khu vực trong trường, cổng trường, các nhà vệ sinh, bể nước…

+ Tiếp tục thanh toán các khoản tiền đã nghiệm thu công trình.

+ Tiếp tục hoàn thành biển trồng cây lưu niệm.

7. Công tác chuẩn bị cho thi THPT quốc gia và tuyển sinh vào lớp 10:

+ XD KH chung: Đ/c H.Thắng

+ XD kế hoạch ôn tập, tổ chức HS lựa chọn môn ôn thi, đăng ký điểm thi, tổ chức ôn thi: Đ/c Đ.Giang.

+ Xây dựng KH thu, kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu thi THPT quốc gia; Thông báo tuyển sinh lớp 10 (tới các trường trong vùng tuyển sinh trước ngày 20/4: Đ/c V.Hạnh).

+ Xây dựng dự toán thi THPT quốc gia, tuyển sinh lớp 10: Đ/c Thơm

7. Công tác phối hợp CMHS:

* Tổ chức họp Ban thường trực CMHS nhà trường: 15 giờ 30 ngày 05/4. Thành phần: BGH, đại diện CĐ, thanh tra, VP, kế toán.

* Họp PHHS khối 12:

+ Họp tập trung: Tại nhà đa năng (14 giờ - 15 giờ): GVCN chuyển giấy mời PHHS

- Thành phần: BGH, GVCN khối 12,  Đ/c Tá, Linh, Thanh (ghi BB, phô tô tài liệu)

- Nội dung:

Ổn định tổ chức: Đ/c Tá

Phát biểu của nhà trường: Đ/c H.Thắng

Phát biểu của PHHS khối 12 (tự do, mỗi lớp ít nhất 1 người phát biểu).

- Phân công nhiệm vụ:

Chuẩn bị cơ sở VC: Đ/c Thanh (vệ sinh, nước uống)

Chuẩn bị bàn ghế, loa đài, máy chiếu: Lớp trực tuần, đ/c Tá, Linh, GVCN (cử 04 HS xếp ghế, đón và hướng dẫn CMHS về chỗ ngồi).

Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ: Đ/c Tá.

(6 bàn, có khăn trải bàn và 202 ghế HS, 15 ghế nhà trường))

12A5

 

12A4

 

12A3

 

12A2

 

12A1

 

Nhà trường

x x x

 

x x x

 

x x x

 

x x x

 

x x x

 

x x x x

+ Họp tại lớp: GVCN phụ trách: Từ 15 giờ 15'

8. Các công tác khác:

+  Đảm bảo tốt công tác phục vụ trực trống, nước uống, đảm bảo VSMT an toàn thực phẩm, không sử dụng nấm ăn nếu chưa rõ nguồn gốc (GVCN và Đoàn, đ/c Trang).

+  Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2017 – 2018: PT đ/c V.Hạnh  (trước ngày 5/4).  Duyệt kế hoạch phát triển giáo dục 2016 – 2017 (13 giờ 30 ngày 14/4): Các đ/c trong BGH, đ/c Thơm, Quyên.

+ Công tác cải cách thủ tục HC: PT đ/c V.Hạnh

 - Quy trình, thủ tục làm hồ sơ xin chuyển trường (chuyển đi, chuyển đến); Lấy hồ sơ …: Đ/c Thanh dự thảo. Sau khi kiểm tra đăng tải trên trang web (làm riêng 1 chuyên mục). Hoàn thành trước 15/4.

-  Xây dựng chuyên mục: Thi THPT quốc gia, đăng tải các văn bản hướng dẫn: Đ/c Thanh. Hoàn thành trước 10/4.

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu, Trưởng các đoàn thể;

- Thông báo cơ quan;

- Lưu: VP, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hứa Thị Thắng

 

Tác giả: admin
Nguồn: thpttraicau.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 50
Tháng 10 : 1.783
Năm 2021 : 18.950