Lịch công tác từ 11/8 đến 19/8/2020 và dự kiến đến 22/8/2020