KẾ HOẠCH Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

HUYỆN ĐOÀN ĐỒNG HỶ

BCH TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

Số 18/KH-ĐTN

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đồng Hỷ, ngày 25 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019

----------------

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018-2019; căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Trại Cau  xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hỗ trợ thí sinh tham gia dự thi có những điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn ở góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất.

- Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên, học sinh phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Chương trình được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn, đạt hiệu quả cao; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để thí sinh và người nhà thí sinh được tiếp cận và giúp đỡ.

- Đảm bảo tại điểm thi  thí sinh và người nhà thí sinh đều có các đội hình tình nguyện hỗ trợ.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian

Hỗ trợ thí sinh trong thời gian diễn ra kì thi THPT Quốc gia năm 2019: ngày 24/6/2019 đến sáng ngày 27/6/2019

2. Địa điểm thực hiện:

Cổng trường THPT Trại Cau

3. Đối tượng tham gia  

- Đối tượng tham gia tiếp sức, hỗ trợ thí sinh: Học sinh khối 10, 11trường THPT Trại Cau  năm học 2018 - 2019.

- Đối tượng nhận sự hỗ trợ: Thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 tại địa điểm thi trường THPT Trại Cau.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Đoàn trường: Thực hiện những nội dung sau:

-Tổng hợp số lượng thí sinh dự thi tại đơn vị; rà soát, lên danh sách các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

- Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện, thực hiện các hoạt động của Chương trình; sắp xếp, phân bổ các đội hình tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức khảo sát, danh sách địa chỉ, số điện thoại nhà trọ miễn phí, giá rẻ, các điểm ăn phù hợp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gần các địa điểm thi.

- Đảm bảo các đội hình học sinh, thanh niên tình nguyện tại địa điểm thi.

- Đặt xuất cơm trưa, phát phiếu ăn cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

- Tham mưu lãnh đạo nhà trường bố trí 02 phòng học làm nơi nghỉ trưa (thời gian nghỉ giữa hai buổi thi).

 - Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm việc triển khai Chương trình năm 2019.

2. Đối với tình nguyện viên.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đề ra.

- Có ý thức giữ gìn hình ảnh đẹp của thanh niên tình nguyện

- Trang phục tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” của gồm: Áo Thanh niên Việt Nam (có thể kết hợp với đeo băng đỏ) và Áo, mũ TSMT do Đoàn cấp trên cấp (hoặc mũ tai bèo hoặc mũ mềm).

- HS tham gia có xe đạp điện, xe máy dưới 50 phân khối, có 02 mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đ/c Lăng Minh Tá – Bí thư Đoàn trường : Xây dựng kế hoạch, phụ trách chung.

2. Đ/c Nguyễn Mạnh Linh : Tổng hợp danh sách HS có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ; lập Vé ăn và phát cho HS, liên hệ căn tin chuẩn bị cơm trưa cho thí sinh vào ngày diễn ra kì thi.

Lập Đội tình nguyện viên (lớp 10, 11 khoảng 10 - 15 HS)

3. Đ/c Đỗ Thị Lệ Thu - UV BTV Đoàn trường : Chuẩn bị kinh phí

4. GVCN khối 12 thống kê danh sách các học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những HS  khác cần được hỗ trợ (nộp danh sách cho Đ/c Nguyễn Mạnh Linh)

- Tổ chức  các hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tại đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch  “Tiếp sức mùa thi” của Đoàn trường THPT Trại Cau. Đề nghị các đồng chí được phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận:

- BTV Huyện đoàn (báo cáo);

- Cấp ủy, BGH ( báo cáo;)

- Các chi đoàn (thực hiện);

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Lăng Minh Tá

         

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

Trại Cau, ngày…..tháng 5 năm 2019

DANH SÁCH

Đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2019

TT

Họ và tên

Chi đoàn

Số điện thoại liên lạc

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 50
Tháng 10 : 1.782
Năm 2021 : 18.949