QUY CHẾ DANH HIỆU “HỌC SINH 3 TỐT” CẤP TRƯỜNG Năm học 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

HUYỆN ĐOÀN ĐỒNG HỶ

BCH TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đồng Hỷ, ngày 08 tháng 12 năm 2018

QUY CHẾ

DANH HIỆU “HỌC SINH 3 TỐT” CẤP  TRƯỜNG

Năm học 2018-2019              

(Ban hành kèm theo Quyết định số -QĐ/ĐTN

ngày    tháng   năm 2018 của BTVĐoàn trường THPT Trại Cau)

---------------

Căn cứ Hướng dẫn số 18-HD/TWĐTN-TNTH ngày 19/11/2018 về việc triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” trong Đoàn trường THPT, TTGDNN- GDTX giai đoạn 2018 – 2022,  Ban thường vụ Đoàn trường THPT Trại Cau ban hành Quy chế xét trao danh hiệu“Học sinh 3 tốt” cấp trường năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn

1.1. Tiêu chuẩn: Đạo đức tốt

- Xếp loại hạnh kiểm trong năm học đạt loại Tốt;

- Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kết quả đánh giá chất lượng Đoàn viên trong năm học “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

- Không vi phạm đạo đức, pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương, pháp luật của nhà nước.

-  Tham gia chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” (tiếp sức mùa thi);

1.2. Tiêu chuẩn: Học tập tốt

- Xếp loại học lực trong năm học đạt loại Khá trở lên.

- Tham gia ít nhất 01 câu lạc bộ hoặc tổ/đội/nhóm học thuật cấp trường.

 Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

+ Là thành viên đội tuyển tham gia thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên.

+Tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học.

1.3. Tiêu chuẩn: Thể lực tốt

Được đánh giá là “đạt” yêu cầu về Thể lực theo Quy định đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên được ban hành kèm theo Quyết định số  53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Được đánh giá là “đạt” yêu cầu đối với môn Thể dục theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đạt được giải thể thao, giải môn Quốc phòng an ninh từ cấp huyện trở lên.

2. Công tác xét chọn, tuyên dương và hỗ trợ “Học sinh 3 tốt”

Các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt” được Đoàn trường xét trao Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” (Đạo đức tốt, Học tập tốt,Thể lực tốt).

- Thành lập Hội đồng xét chọn do đồng chí Bí thư đoàn trường làm Chủ tịch Hội đồng. Thành phần hội đồng gồm có: Ban thường vụ Đoàn trường;

- Hàng năm, Hội đồng xét chọn cấp trường sẽ xét chọn, trao Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường cho các học sinh đạt tiêu chuẩn theo quy định.

- Thời gian xét chọn: xong trước ngày 25/5/2019;

- Lễ tuyên dương, trao giấy chứng nhận, tiền thưởng và giầy khen của Ban Chấp hành Đoàn trường cho học sinh đạt Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường vào dịp bế giảng năm học.

Nơi nhân:

- BTV Huyện đoàn (b/c)

- Chi ủy-BGH (b/c).

- BTV Đoàn trường;

- Các Chi đoàn (t/h);

- Lưu.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯLăng Minh Tá


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 50
Tháng 10 : 1.783
Năm 2021 : 18.950