ảnh 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 4


1- Duy trì nề nếp chuyên môn

+ Treo sổ báo giảng đầy đủ

+ Ra lớp đúng giờ (kể cả các buổi học chính khóa  và học thêm

+ Các đ/c GVCN ký sổ đầu bài hàng tuần

+ Vào điểm sổ chính và kiểm diện hs trong sổ điểm chính theo đúng kế hoạch.

2- Tổ chức  thi học kỳ II

2.1 Hình thức thi:

* Cấp 3: 

+ Thi tập trung theo phòng thi từ ngày 20 -> 24/4/2010

- Lớp 10, 11: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh

- Lớp 12: Thi 6 môn: Toán, Hóa, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh

+  Các môn còn lại: thi theo thời khóa biểu: Từ 12/4 -> 29/4.

* Cấp 2: Thi theo chỉ đạo của PGD

Trong đó: môn không thi tập trung: 

- TD, công nghệ, GDCD, mỹ thuật, Nhạc: Thi theo TKB từ 19-> 24/4.

- Môn còn lại sau khi có thông báo của PGD: thi từ 19/4 -> 29/4.

2.2. Công tác chuẩn bị:

a) Các đ/c tổ trưởng tổ chức  phân công, triển khai công việc:

+ Những môn đã thực hiện chuyên đề: Thực hiện theo KH đã thông báo

+ Những môn còn lại (chưa thực hiện theo chuyên đề): 

- Xây dựng đề cương ôn tập (đề cương chi tiết, có câu hỏi, bài tập): Thời gian thông báo tới học sinh: Trước ngày 5/4.

- Phân công người ra đề thi, đáp án (thời gian làm bài: môn Toán, Văn: 90'; các môn còn lại: 45' ). Cấu trúc đề thi theo hướng dẫn từng môn với số lượng như sau:

. Môn Toán, Văn, Sử, Địa: 4 đề

. Môn Lý, Hóa, Anh, Sinh: 3 bộ đề ( mỗi bộ đề có ít nhất 2 đề)

+ Thời gian nộp đề thi, đáp án

- Các đ/c tổ trưởng nộp bản in kèm theo dữ liệu trực tiếp cho đ/c Hứa Thắng vào  ngày 14, 15/4/ 2010.

+ Lưu ý: Đề cương ôn tập dùng cho cả thi học kỳ II và thi lại. Các đ/c GVCN và GV dạy thông báo rõ cho HS.

b) Xây dựng kế hoạch chi tiết sẽ thông báo sau.

3 - Rà soát chương trình học (có 3 ngày nghỉ thi học kỳ,  1 ngày nghỉ 10/3 âm)

+ Lớp 12: kết thúc chương trình chính khóa: 29/4

Các đ/c giáo viên dạy tiếp tục đăng ký dạy bù giờ nộp ngày thứ 4, 5 hàng tuần.

+ Lớp còn lại: Dự kiến ngày 15/5.

Các đ/c giáo viên dạy đăng ký dạy bù giờ nộp ngày thứ 4, 5 hàng tuần.

4 - Tổ chức ôn thi tốt nghiệp lớp 12:

+ Lớp 12: Tổ chức ôn thi tốt nghiệp 6 môn: Toán, Hóa, Văn, Sử, Địa, Anh

- Thời gian ôn: từ ngày 1/3/2010 -> 28/5/2010.

- Tổng số tiết » 170 tiết (tính cả trong tháng 3).

 Số tiết tối thiểu tính cho 1 môn: Toán, Văn, Anh: 36 tiết; Hóa: 24 tiết; Sử, Địa: 18 tiết

* Ghi chú: Sau khi thu sổ đầu bài học thêm học kỳ II của lớp 12 (tính đến 27/3), xếp dạy bù giờ thì số buổi học ôn và số tiết cụ thể sẽ thông báo chính xác.

5- Tiếp tục tổ chức học thêm, học tự chọn học giảm tải

( Môn Anhh 10C, Anh 11A, 11D: học ôn thi học kỳ: từ ngày 5/4)

6- Môn GD nghề phổ thông, GDQP, Hướng nghiệp

+ Tuần từ 5-> 10/4: môn GD nghề, GDQP các lớp sẽ thi học kỳ II.

+ Tư fngày 29/4 sẽ tổ chức học tiếp.

7 - Công tác kiểm tra:

+ Thanh tra giáo viên học kỳ kỳ II: 8 đ/c (thực hiện theo Quyết định)

+ Dự giờ đột xuất và thường xuyên

+ Kiểm tra sổ đầu

+ Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV học kỳ II: Các đ/c tổ trưởng tổ chức kiểm tra, nộp biên bản kiểm tra trước ngày 30/4.

+ Kiểm tra công tác vào điểm sổ điểm chính: Tuần 2/4.

8- Rà soát quy chế chuyên môn:

+ Quy định về số tiết dự giờ: Tổ trưởng, tổ phó:4 tiết/gv/năm; BGH: 1 tiết/gv/năm; giáo viên: 18 tiết/ gv/năm.

+ Số tiết dạy thao giảng/gv/năm: 4 tiết

+Việc ứng dụng CNTT (trong độ tuổi: Nam < 50 tuổi, nữ < 45 tuổi)

- Số tiết dạy UDCNTT: 2 tiết/gv/năm

- Số giáo án soạn sử dụng CNTT ( 8 giáo án/ năm, trong đó có 2 giáo án đạt chất lượng cao dùng để nộp Sở GD&ĐT). Thời gian nộp: Trước ngày 15/5 /2010 (copy vào máy tính phòng đ/c H.Thắng hoặc nén lại và giử theo địa chỉ: ).

+ Các chỉ tiêu khác: thực hiện theo văn bản Hội nghị CNVC.

9. Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 12:

+ Lần 1: Tổ HC:  từ 1-> 5/4:

+ Lần 2: Bổ sung và kiểm tra (GVCN, tổ HC): 15/4

+ Lần 3: Tháng 5

10. Tham dự kỳ thi giải toán qua mạng cấp tỉnh

+ Lớp 9: Sáng 10/4/2010 (9 giờ tại THCS Chùa Hang 2)

+ Lớp 6: Chiều 11/4 (15 giờ 30 phút)

* Phân công:

- Đưa HS dự thi: Đ/c H.Thắng

- Luyện tập cho HS thi tiếp: đ/c Yên 

11. Một số công việc khác:

+ Đề cương thi HK II là đề cương ôn thi lại

+ Ra đề thi lại: Phân công cụ thể vào tháng 5.

Người lập

Hứa Thị Thắng