Công tác tháng 3 năm 2017

SỞ GD ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

Số: …../KH-THPTTrC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 06tháng 3 năm 2017

CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2017

 

1. Công tác giáo dục tư tưởng, tổ chức, tuyên truyền:

+ Tiếp tục tuyên truyền HS thực hiện luật giao thông, phòng chống bạo lực học đường, học sinh bỏ học …

+ Tiếp tục tổ chức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm trong tháng 3

+ Tiếp tục tuyên truyền quy chế thi THPT quốc gia.

+ Tuyên truyền và đăng ký thi đua năm 2017 (PT đ/c Quyên)

+ Đăng ký cơ quan Văn hoá (đ/c Quyên); Đảm bảo ANTT cơ quan (đ/c Thanh)

2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ: PT đ/c Đ.Giang.

+ Tiếp tục củng cố duy trì các nề nếp chuyên môn

+ Tiếp tục dạy thêm, bồi dưỡng HSY, ôn thi THPT quốc gia; Tổ chức HS đăng ký môn tự chọn thi để xét tốt nghiệp THPT.

+ Tổ chức kiểm tra HĐSP, kiểm tra nhân viên đảm bảo thực hiện đủ số lượng.

+ Tiếp tục tổ chức ôn luyện và tham dự các cuộc thi HSG vào tháng 3 và đầu tháng 4.

+ XD KH GVDG cấp trường.

+ Tổ chức chuyên đề dạy môn GDCD lớp 10 (tiết 4 ngày 24/3): BTG huyện về dự.

+ Tổ chức tốt công tác công tác ra đề cương ôn tập để chuẩn bị tổ chức KT học kỳ II.

+ Tổ chức tham gia Đại hội TDTT thị trấn Trại Cau (ngày 24/3).

+ Tham gia thi KHKT Quốc gia tại Phú Thọ: Đ/c T.Hoa, Hải 12A1, Duy 12A1

+ Công tác khác thực hiện theo KH của BCM.

3. Công tác lao động, sửa chữa CSVC,  Y tế, thư viện: PT đ/c V.Hạnh

3.1. Công tác lao động, sửa chữa ...

+ Tiếp tục hoàn thành quyết toán các công trình còn nợ.

+ Tổng hợp số liệu quyên góp: Đ/c Thanh, Quyên, N.Thảo, V.Hạnh, Dương, Ngô Hảo.

+ Tổng hợp chi phí cho XD CQG, kiểm tra CQG, tổ chức Lễ kỷ niệm: Các đ/c được phân các nhiệm vụ tổng hợp số liệu gửi đ.c V.Hạnh trước ngày 11/3.

+ Từ 13/3 -> 16/3: Làm hồ sơ quyết toán.

+ Hoàn thành chi, quyết toán trước 25/3: Đ/c V.Hạnh, Thơm, Thanh ...

+ Tổ chức vệ sinh trường lớp đảm bảo sạch sẽ (Đoàn mời BGH đi kiểm tra đột xuất vệ sinh các lớp: Ít nhất 2 lần/lớp/tháng)

+ Phối hợp với Ban thường trực CMHS: Quyết toán các công trình.

3.2. Công tác thư viện:

Xây dựng KH ngày Hội đọc sách, tiếp tục tuyên truyền giới thiệu sách ...

3.3. Công tác Y tế:

Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, XD kế hoạch khám sức khoẻ cho học sinh.

4. Công tác chủ nhiệm:

+ Hoàn thành các khoản đóng góp trong học kỳ II; Rà soát HS thay đổi chế độ chính sách (hộ nghèo, cận nghèo, HS được hưởng chế độ theo quy định).

 + Nộp các khoản đóng góp: Ngày 15, 16/3 (sau khi nộp DS cho đ.c Thơm kiểm tra, viết phiếu thu mới nộp về thủ quỹ). GVCN tuyệt đối không cho HS ký hộ. Đảm bảo cộng tổng số tiền chính xác.

+ Kiểm tra sơ bộ hồ sơ HS khối 12 (học bạ, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận được cộng điểm ưu tiên, khuyến khích, bản sao bằng tốt nghiệp THCS, chứng minh thư ...):. Đ/c GVCN thu và tự kiểm tra lần 1 trước ngày 30/3, thônbg báo cho HS tiếp tục hoàn thiện hồ sơ

+ Quản lý tốt sổ đầu bài để mang lên lớp hàng ngày.

+ Duy trì vệ sinh lớp học, nhắc nhở HS ý thức bảo vệ tài sản, CSVC trường, không ăn quà  trong lớp, ngoài sân trường, để rác vào thùng rác  ...

+ Đôn đốc, động viên học sinh học thêm theo yêu cầu của phụ huynh HS.

+ Các đ/c GVCN lớp 12: Tư vấn học sinh lựa chọn ngành, nghề; Tuyên truyền học sinh hướng dẫn thi THPT quốc gia của BGD năm học 2016– 2017.

+ Hoàn thành hồ sơ chủ nhiệm (lưu ý sổ chủ nhiệm ghi đầy đủ các nội dung, nội dung sinh hoạt lớp từng tuần…).

+ Thăm gia đình HS có nguy cơ bỏ học, báo cáo đ/c HT những trường hợp HS có nguy cơ bỏ học; HS biểu hiện bất thường, HS hay vi phạm nề nếp nội quy nhà trường ...

+ Đôn đốc HS tham gia các hoạt động của nhà trường, Đoàn.

- Tham gia luyện tập cho Kỷ niệm 26/3; Tham gia Đại hội TDTT thị trấn Trại Cau ...

5. Công tác đoàn thể:

5.1. Công đoàn:

+ Phối hợp với các tổ chuyên môn động viên GV dự thi GV dạy giỏi cấp trường.

+ Hoàn thành đăng ký thi đua, cơ quan văn hóa năm 2017.

+ Đăng tin bài tháng 3.

+ Tổ chức kỷ niệm 08/3.

+  Hoàn thành CT quy hoạch BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023: Đ/c Quyên.

5.2. Đoàn

+ Duy trì quản lý tốt nền nếp HS: Tăng cường công tác KT việc thực hiện của HS.

+ Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3; Kỷ niệm 26/3 vào ngày 25/3.

+  Hoàn thành các báo cáo sơ kết tuần, tháng theo quy định.

+ Tổ chức HS học cảm tình đoàn (kể cả HS lớp 9 đủ tuổi quy định), tổ chức kết nạp chậm nhất ngày 25/3.

+ Hoàn thành báo cáo sơ kết từng đợt thi đua.

+ Thực hiện các KH ngành dọc: Thi CB đoàn giỏi cấp tỉnh (từ 14-17/3); Đôn đốc cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng …

+ Đăng tin bài tháng 3.

3.2. Hành chính quản trị,VP

+ Tổ chức đảm bảo phục vụ hoạt động dạy và học.

+ Hoàn thành hồ sơ HS thi HSG các cấp. Đ/c Thanh, Đ.Giang…

+ Tiếp tục hoàn thành hồ sơ xét duyệt chế độ cho HS: Nộp báo cáo trước ngày 17/3/2017: Đ/c V.Hạnh, Thơm.

+ Hoàn thành hồ sơ quyết toán kinh phí 2016: Đ/c Thơm, Lương.

Hỗ trợ công tác sắp xếp hồ sơ: Đ/c Trang; Hoàn thiện hồ sơ: Đ/c V.Hạnh, Thanh, Thơm, Lương.

6. Một số công tác khác:

 Công tác tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức Lễ kỷ niệm thành lập trường. Các đ/c phụ trách trưởng tiểu ban, nhóm trưởng gửi báo cáo về hòm thư đc H.Thắng trước ngày 10/3/2017. Sau khi tổng hợp các báo cáo sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm sau.

 

Nơi nhận:

- BGH, TT, trưởng các đoàn thể;

- Thông báo cơ quan;

- Lưu: VP, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Hứa Thị Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số lịch công tác từ ngày 07/3

Stt

Nội dung

PT

Ghi chú

07/3

- Hội ý GVCN: 8 giờ

- Họp tại SGD: Đ/c H.Thắng

- Thi sơ khảo ĐV tài năng tại THPT Đ.Hỷ: 13 h

Đ/c H.Thắng

Đ/c Ngọc

Đ/c Tá

 

08/3

 

 

 

09/3

Tham dự thi GVDG cấp tỉnh: Từ 09/3 đến 14/3

Đ/c H.Thắng

 

10/3

Tổng duyệt CT tham dự thi giải việt dã tại TT Trại Cau: 11h 15'

Đ/c Đ.Giang

 

11/3

Thi giải toán qua mạng cấp huyện

PT đ/c Đ.Giang

 

12/3

- Tham gia thi chạy việt dã TT Trại Cau: Buổi sáng từ 7h

- Dự lễ bế mạc HKPĐ cấp tỉnh tại TTGDTX tỉnh: 8h

 

- Buổi chiều: Học chính khoá từ 13 giờ 15'.

PT đ/c Đ.Giang

Đ/c H.Thắng, Dung TD

 

CN

 

 

 

14/3

Họp giao ban: 10h15'

Dự bế mạc hội thi GVDG cấp tỉnh: 14 h: Đ/c HT, Ngọc N

 

 

15/3

- Họp tổng kết công tác thi đua kỷ niệm 85 ngày thành lập đoàn tại phòng VHTT huyện Đồng Hỷ

- Duyệt quyết toán 2015 tại SGD: 14 h (đ/c HT, Thơm, Lương)

Đ/c Tá

 

Đ/c H.Thắng

 

16/3

 

 

 

17/3

- Họp cơ quan: 15 giờ

- Họp chi bộ: 16 giờ 0'

 

 

18/3

- Tham gia thi giải toán bằng TA qua mạng cấp tỉnh

- Tham gia dự thi chung kết đoàn viên tài năng tại phòng VHTT huyện: 19 h

Đ/c Đ.Giang

Đ/c Tá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273

  • Thi thực hành GVDG cấp tỉnh (buổi sáng)
  • Kiểm tra kỹ thuật trường CQG (đoàn kiểm tra của SGD)

Đ/c Đ.Giang

Đ/c V.Hạnh

 

 

  • Từ 10/3 đến 15/3: Sắp xếp hồ sơ minh chứng CQG
  • Từ Từ 10/3 đến 30/3: Xây bồn hoa, đổ sân bê tông
  • Từ 14/3 đến 30/3: Trồng cây cảnh ...
  • Lập DS bổ sung ban liên lạc các lớp: Hoàn thành trước 26/3

 

Tác giả: admin
Nguồn: thpttraicau.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 49
Tháng 05 : 284
Năm 2021 : 2.904