Hội nghị viên chức năm học 2020 - 2021

THPT Trai Cau tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2020 - 2021

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

             NĂM HỌC 2020 - 2021

* Tham dự Hội nghị có 43 đại biểu phiên 1 (22/10) và 39 đại biểu phiên 2 (24/10).

* Hội nghị đã nghe các báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và thực hiện Nghị quyết năm học 2019 – 2020;

2. Báo cáo đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan 

năm học 2019 - 2020;

4. Báo cáo quyết toán kinh phí năm 2019 và dự toán kinh phí 9 tháng đầu năm 2020

5. Báo cáo công tác Ban thanh tra ND và phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022

6. Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và trả lời các ý kiến của các cá nhân, 

tổ công tác gửi tới Hội nghị và trả lời tại Hội nghị về các dự thảo:

+ Quy chế thi đua – khen thưởng.

+ Chi tiết một số nội dung đánh giá viên chức, đánh giá giáo viên 

theo chuẩn nghề nghiệp. 

+ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

+ Quy chế quản lý tài sản công.

+ Quy chế làm việc của nhà trường.

+ Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2020 – 2021.

7. Bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đ/c: Đoàn Khuê , 

Nông Thị Thái, Trần Thị Hải Yến.

8. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;

9. Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2019 - 2020 và kế hoạch 

công tác thi đua năm học 2020 - 2021;

10. Hội nghị đã thảo luận các nội dung:

+ Quy chế thi đua khen thưởng; Chi tiết một số nội dung trong đánh giá, 

xếp loại viên chức, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp …

+ Thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, 

nâng cao chất lượng dạy và bồi dưỡng đoàn viên vào Đảng

* Sau khi thảo luận, toàn thể cán bộ, viên chức tham dự hội nghị thống nhất:

1. Nhất trí thông qua các báo cáo, các văn bản (nêu trên) được các đồng chí 

trong Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Ban thanh tra nhân dân trình bày.

Riêng đối với dự thảo các nội dung chi trong quy chế chi tiêu nội bộ đến 

đầu năm 2021 khi được giao kinh phí, người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

sẽ tiếp tục lấy ý kiến của tất cả cán bộ, công chức, viên chức lần sau cùng, 

nếu không có điều chỉnh người đứng đầu đơn vị ra quyết định Ban hành 

quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và thực hiện theo quy chế.

2. Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021: Tiếp thu các ý kiến 

thảo luận của cán bộ, công chức, viên chức tại Hội nghị, người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn xây dựng thành

 kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc 

để Nghị quyết của Hội nghị sớm đi vào thực tiễn.

3. Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đ/c:

- Đoàn khuê: Trưởng ban

- Nông Thị Thái: Ủy viên

- Trần Thị Hải Yến: Ủy viên

4. Hội nghị nhấn mạnh các mục tiêu, chỉ tiêu và công tác trọng tâm thực hiện 

trong năm học 2020 - 2021:

a) Giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc, trường đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục Cấp độ 2.

b) Một số chỉ tiêu phấn đấu:

Stt

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu

1

Tập thể Nhà trường

Tập thể LĐXS

2

Chi bộ

Hoàn thành tốt NV

3

Cơ quan văn hóa

Đạt cơ quan VH

4

Tập thể nhỏ LĐTT

03

5

Công đoàn

Vững mạnh

6

Đoàn thanh niên

Vững mạnh XS

7

Chiến sỹ thi đua cấp CS

06

8

Lao động tiên tiến

38

9

GV dạy giỏi cấp trường

12

10

Xếp loại HK khá tốt (%)

≥ 85

11

Học lực giỏi (%)

≥ 4,0

12

Học lực khá, giỏi (%)

≥ 40

13

Học lực TB trở lên (chưa tính KT lại) (%)

≥ 95,0

14

Học sinh lên lớp (%)

≥ 97,0

15

SL HS đạt giải cấp tỉnh

25

16

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT (%)

≥ 90

17

Tỷ lệ HS bỏ học  (%)

≤ 1,0

18

Đánh giá xếp loại GV, cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp

95 % XL khá trở lên (40% xếp loại tốt).

c) Công tác trọng tâm:

- Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; 

thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng 

môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chng bạo lực 

học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị 

tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh. 

Xây dựng nhà trường an toàn - văn minh - xanh - sạch - đẹp.

- Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng 

yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn của hạng chức danh 

nghề nghiệp và các yêu cầu của đổi mới chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên tham gia công tác 

tư vấn tâm lý, giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức Đoàn, gia đình và cộng đồng 

trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

5. Hội nghị thông qua Giao ước thi đua năm học 2020 - 2021 và tổ chức ký 

giao ước thi đua giữa người đứng đầu đơn vị với Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

                                                                                                                                              Tin bài: Hứa Thị Thắng

 

Nguồn: thpttraicau.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 100
Hôm qua : 42
Tháng 01 : 1.667
Năm 2022 : 1.667