KẾ HOẠCH Tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016-2017

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

 Số: 250/KH - THPT TrC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thái Nguyên, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

 

 

 

 

 KẾ HOẠCH

 Tham gia cuộc thi “Giao thông học đường”  năm học 2016-2017

 

        Thực hiện công văn  số 1625/SGDĐT - CTTT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016 – 2017;

 Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016-2017 và tình hình thực tế của nhà trường,

        Trường THPT Trại Cau xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh, nhằm hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật an toàn giao thông và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan tới học sinh.

- Tạo điều kiện để các em học sinh bậc phổ thông trung học tiếp cận bộ đề thi lý thuyết giấy phép lái xe hạng A1, A2.

- Đổi mới hình thức giáo dục, tuyên truyền về pháp luật giao thông đường bộ phù hợp với đối tượng là học sinh.

- Cuộc thi phải được tổ chức nghiêm túc, sáng tạo, thu hút đông đảo học sinh bậc phổ thông trung học trong toàn trường tham gia.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THI

1.Nội dung

Tìm hiểu kiến thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, văn hoá giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; các kỹ năng nhận biết về tình huống giao thông nguy hiểm và cách phòng chống tai nạn giao thông...

2. Đối tượng

              Học sinh trường THPT Trại Cau

3. Thời gian, hình thức, thể lệ cuộc thi

Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi (thể lệ cuộc thi, cách đăng ký tham gia thi, thời gian thi, cơ cấu giải thưởng...) xem trực tiếp tại địa chỉ Website: http://giaothonghocduong.com.vn

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban tổ chức

- Đ/c Hứa Thị Thắng – Hiệu trưởng: Trưởng ban

- Đ/c Đinh Xuân Giang - PHT: Phó ban

- Đ/c Lăng Minh Tá – BT đoàn TN: Phó ban thường trực

- Đ/c Trần Thị Hải Yến – GV dạy GDCD: Uỷ viên

- Đ/c Phạm Thuý Vân – GV dạy Tin học: Uỷ viên

- Đ/c Bàng Thị Yến – GV dạy Tin học: Uỷ viên

- Đ/c Lưu Thị Kim - GV dạy Tin học: Uỷ viên

- Các đ/c GVCN các lớp: Uỷ viên

2. Nhiệm vụ cụ thể

- Xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi (PT: đ/c Giang); Báo cáo cấp trên theo quy định.

- Tìm hiểu thông tin liên quan đến cuộc thi tại http://giaothonghocduong.com.vn để triển khai thực hiện (PT: đ/c Tá, Nga, Yến, Vân, GVCN)

- Tổ chức tuyên truyền về cuộc thi:  Đoàn, Đội, GVCN tổ chức tuyên truyền về cuộc thi trong giờ chào cờ, sinh hoạt đoàn, đội.

- Hướng dẫn học sinh tạo tài khoản và dự thi online trên website http://giaothonghocduong.com.vn  Mỗi học sinh chỉ tạo một tài khoản dự thi duy nhất. PT: Các đ.c GV dạy bộ môn Tin học , phân công thêm: Lớp 6A, K 8: đ.c Kim; 6B, K9: đ/c Vân, khối 7: Đ.c B.Yến.

+ Tổ chức cho HS thi các vòng thi cấp trường theo lịch của Ban tổ chức, lựa chọn học sinh tham dự vòng thi cấp tỉnh: Các đ.c giáo viên dạy bộ môn Tin học; Đ/c Tá, Cường, Nga.

+ Báo cáo tình hình thực hiện triển khai cuộc thi về Sở GDĐT Thái Nguyên trước ngày 01/12/2016 (đ/c Tá):

- Ngày 30/11: Các đ.c được phân công hướng dẫn HS gửi dữ liệu báo cáo đ.c Tá; Đ.c Tá tổng hợp gửi dữ liệu đ.c Đ.Giang ngày 01/12 (trước 14 giờ)

- Ngày 01/12: Đ/c Đ.Giang gửi báo cáo Sở GDĐT (theo quy định).

      3. Dự trù kinh phí

 - Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường

 - Kinh phí hỗ trợ của cấp trên.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016 – 2017 của trường THPT Trại Cau yêu cầu các lớp nghiêm túc tham gia cuộc thi theo đúng yêu cầu, thể lệ cuộc thi và những quy định của BTC đề ra./.

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để b/c);

- Ban tổ chức;

- Thông báo cơ quan, website;

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hứa Thị Thắng

Tác giả: admin
Nguồn: thpttraicau.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 49
Tháng 05 : 283
Năm 2021 : 2.903