Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017


UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 382 /SGDĐT-KTKĐCLGD

V/v: Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017.

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 3 năm 2017

 

 

                             Kính gửi:     - Các trường Trung học phổ thông;

                                                - Các trường PTDTNT Thái Nguyên, PTVC Việt Bắc,                                                       Văn hóa I - Bộ Công an;

                                                            - Các  trung tâm GDNN-GDTX huyện (thành phố, thị xã);

                                                - Các trường Cao đẳng, Dạy nghề có hệ BT THPT;

                                                - Phòng GDĐT các huyện (thành phố, thị xã).

 

Căn cứ Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế thi);

Căn cứ công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/2/2017 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 của Bộ GDĐT;

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên hướng dẫn các đơn vị Trường THPT;  TTGDNN-GDTX; Trường Cao đẳng, dạy nghề có hệ BT THPT, các đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017 (Sau đây gọi chung là trường phổ thông) chuẩn bị và triển khai tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 như sau:

      I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Các trường thực hiện nghiêm túc công văn số 322/BGDĐT-GDTrH ngày 07/2/2017 về việc tổ chức dạy học trong học kỳ II và ôn tập thi THPT quốc gia năm 2017 trong đó lưu ý: việc tổ chức học thêm (nếu có) để phục vụ ôn thi phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; đặc biệt là đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học. Không được tổ chức phát hành, ép buộc học sinh mua các tài liệu tham khảo nói chung, các bộ sách ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia nói riêng.

2. Tổ chức học tập quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thi cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của trường; phổ biến quy chế thi và quy chế tuyển sinh đến cha mẹ học sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện quy chế.

         3. Tổ chức hướng dẫn các đối tượng thí sinh (học sinh đang học tại trường, thí sinh tự do, thí sinh dự thi đã tốt nghiệp từ những năm trước...) đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển sinh ĐH,CĐ (sau đây gọi chung là đăng ký dự thi) đúng quy định của Quy chế. Lựa chọn người có tinh thần trách nhiệm, nắm vững quy chế để thu nhận hồ sơ, nhập dữ liệu. Giáo viên chủ nhiệm lớp 12, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải được tập huấn nghiệp vụ, không để xảy ra nhầm lẫn sai sót ảnh hưởng tới quyền dự thi của thí sinh; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển, xác nhận điều kiện dự thi, quản lý hồ sơ dự thi của thí sinh; sở GDĐT sẽ đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, giám sát tại các đơn vị.

4. Các trường thực hiện đầy đủ quy trình: nhập dữ liệu vào phần mềm của Bộ GDĐT, in danh sách đăng ký dự thi, danh sách đăng ký xét công nhận tốt nghiệp.... tổ chức cho học sinh kiểm tra, ký xác nhận, hướng dẫn học sinh các quy định về thi trắc nghiệm, nội quy phòng thi và một số vấn đề khác liên quan như: lịch thi, những đồ dùng học tập được phép mang vào phòng thi, chế độ hưởng điểm khuyến khích, diện ưu tiên theo quy định.

5. Các đơn vị cần kiểm tra lại hạ tầng CNTT (Máy tính, máy ảnh, đường truyền Internet....) đảm bảo kết nối Internet tốt nhất để phục vụ cho việc sử dụng phần mềm quản lý thi kỳ thi THPT quốc gia; Hướng dẫn học sinh  địa chỉ Website của các trường ĐH, CĐ để cập nhật thông tin tuyển sinh của các trường.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, giáo viên và người học có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, thực hiện nghiêm túc quy chế thi. Tổ chức họp phụ huynh học sinh lớp 12 để quán triệt các yêu cầu tổ chức thi, mục đích, ý nghĩa của kỳ thi.

7. Các trường đặt điểm thi tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất: Phòng thi, phòng họp, tủ, cửa, tường rào, ánh sáng... và những điều kiện đảm bảo sự an toàn của điểm thi.

8. Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện (thị xã, thành phố), UBND phường (xã), các cơ quan liên quan như Bưu điện, Điện lực, Công an... để đảm bảo kỳ thi được tiến hành thuận lợi, an toàn, nghiêm túc.

         II. MÔN THI, HÌNH THỨC THI, LỊCH THI:

1. Môn thi và hình thức thi

- Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH).

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.

          - Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là bài thi trắc nghiệm).

- Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.

2. Lịch thi 

Ngày

Buổi

Bài thi/

Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

21/6/2017

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Phổ biến Quy chế thi, Lịch thi; Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có)

22/6/2017

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

23/6/2017

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 40

Hóa học

50 phút

08 giờ 40

08 giờ 50

Sinh học

50 phút

09 giờ 50

10 giờ 00

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

24/6/2017

SÁNG

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 40

Địa lí

50 phút

08 giờ 40

08 giờ 50

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 50

10 giờ 00

CHIỀU

Dự phòng

    III. ĐĂNG KÝ DỰ THI

           1. Các trường tổ chức cho các đối tượng thí sinh đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 12 của Quy chế thi. Quán triệt thực hiện đúng các nội dung sau:

- Các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 (gọi tắt là Phiếu  ĐKDT) đầy đủ và đúng các thông tin; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT để đảm bảo độ chính xác của các thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. Lưu ý: tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

- Các đơn vị ĐKDT chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc ĐKDT (ví dụ: nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh, máy vi tính, Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, Túi hồ sơ,...); tổ chức kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt lưu ý các thông tin về diện ưu tiên, điểm khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Khi ĐKDT, thí sinh phải kê khai đảm bảo chính xác các thông tin về mã tỉnh, mã trường phổ thông,... đúng quy định; đồng thời nghiên cứu kỹ hướng dẫn thực hiện Quy chế tuyển sinh  ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 để ghi các thông tin vào mục đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ trong Phiếu ĐKDT.

- Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để ĐKDT một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông; thí sinh là học viên GDTX được ĐKDT bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

- Các trường hợp được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT:

  + Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ sau (có giá trị sử dụng đến ngày 20/6/2017):

TT

Môn

Ngoại ngữ

Chứng chỉ

đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

- TOEFL ITP 450 điểm

- TOEFL iBT 45 điểm

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 4.0 điểm

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

2

Tiếng Nga

TORFL cấp độ 1 (Первый сертификационный уровень - ТРКИ-1)

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3

Tiếng Pháp

- TCF (300-400 điểm)

- DELF B1

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP)

4

Tiếng

Trung Quốc

HSK cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban)

- Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese)

5

Tiếng Đức

- Goethe-Zertifikat B1

- Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1

- Zertifikat B1

Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

6

Tiếng Nhật

JLPT cấp độ N3

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

- Thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017.

- Xác định điểm bảo lưu của thí sinh ĐKDT như sau:

+ Đối với thí sinh đã ĐKDT Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại trường phổ thông: trường phổ thông căn cứ kết quả điểm thi năm 2016 (nếu có) để xác định điểm bảo lưu cho thí sinh;

+ Đối với thí sinh tự do đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) khác: Điểm bảo lưu do cơ quan chủ quản của trường phổ thông (Sở GDĐT, Cục nhà trường) nơi thí sinh đã dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 xác nhận.

- Học sinh đang học lớp 12 năm học 2016-2017 ĐKDT tại trường phổ thông nơi học lớp 12, thí sinh tự do dự thi để đăng ký xét tốt nghiệp được chọn địa điểm nộp hồ sơ ĐKDT tại một trong các đơn vị ĐKDT do các sở GDĐT quy định nhưng phải dự thi tại Điểm thi mà các thí sinh đang học THPT của đơn vị ĐKDT đó được dự thi theo quy định. Đề tạo điều kiện cho thí sinh tự do ĐKDT thuận lợi, sở GDĐT quy định điểm nộp hồ sơ của TS tự do ( phụ lục I) Thí sinh tự do được xếp phòng thi riêng. Thí sinh GDTX được bố trí phòng thi riêng khi dự thi bài thi KHXH.

- Các trường không được giao nhiệm vụ không được nhận hồ sơ ĐKDT của thí sinh tự do ( thí sinh chưa thi THPT quốc gia của những năm trước, thí sinh thi nhưng chưa tốt nghiệp, thí sinh dự thi lấy kết quả để xét ĐH,CĐ).

- Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT học theo chương trình nào phải đăng ký dự thi theo quy định của chương trình đó.

- Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT nhưng có nguyện vọng được dự thi năm 2017 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước.

- Bản chứng thực của các hồ sơ liên quan là bản photocopy được cơ quan công chứng xác nhận. UBND cấp xã xác nhận về cư trú và việc không vi phạm pháp luật; cơ quan chuyên môn cấp huyện xác nhận các điều kiện được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên khác theo quy định tại Điều 36 của Quy chế thi.

- Ảnh của thí sinh là ảnh màu cỡ 4x6 cm, kiểu Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (gọi chung là Chứng minh nhân dân), được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

- Khi nhập Phiếu ĐKDT, phải nhập cả ảnh của thí sinh (có thể quét ảnh thí sinh đã nộp hoặc nhập từ file ảnh hoặc chụp ảnh trực tiếp). Ảnh của thí sinh đưa vào hệ thống có độ phân giải là 400x600 pixels và phải được gắn đúng với thí sinh.

            2. Thời hạn đăng ký dự thi:

          - Từ 25/3/2017 các đơn vị phát hành hồ sơ ĐKDT cho thí sinh, hướng dẫn cách ghi phiếu và chuẩn bị hồ sơ (kể cả cho thí sinh tự do).

- Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017, các đơn vị ĐKDT thực hiện: thu 02 Phiếu ĐKDT, bản photocopy 2 mặt Chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4, 02 ảnh 4x6 cm và một phong bì thư đã dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh để trong Túi đựng hồ sơ theo mẫu của Bộ GDĐT; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. Sau khi đã nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin ĐKDT, ĐKXT của thí sinh từ phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

Sau ngày 20/4/2017, thí sinh không được thay đổi Điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

- Chậm nhất đến ngày 25/5/2017, các đơn vị ĐKDT hoàn thành việc: thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. Ngay sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh từ phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Thí sinh tự do có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng hồ sơ ĐKDT.

- Đơn vị ĐKDT kiểm tra hồ sơ ĐKDT và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh. Sau đó, in Danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh, theo lớp thí sinh đang học, theo thí sinh tự do.

- Phiếu ĐKDT số 1 lưu tại đơn vị ĐKDT, Phiếu ĐKDT số 2 giao lại cho thí sinh.

- Chậm nhất ngày 25/5/2017, các đơn vị ĐKDT hoàn chỉnh các công việc trên, bàn giao cho sở GDĐT: Danh sách ĐKDT, túi hồ sơ ĐKDT gồm bản photocopy Chứng minh nhân dân, phong bì ghi địa chỉ và ảnh của thí sinh (Túi hồ sơ có các thông tin như phiếu số 1 sẽ được sở GDĐT lưu giữ).

- Đơn vị ĐKDT chịu trách nhiệm bảo quản Phiếu ĐKDT số 1, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo, Danh sách thí sinh ĐKDT để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT và yêu cầu sửa chữa (nếu có).

- Khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có Chứng minh nhân dân. Các trường phổ thông hướng dẫn để học sinh có Chứng minh nhân dân trước khi nộp Phiếu ĐKDT. Trong trường hợp không có Chứng minh nhân dân thì phần mềm QLT sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi ĐKDT (lưu ý thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng Chứng minh nhân dân thống nhất khi ĐKDT và đăng ký sơ tuyển).

- Sau khi nộp Phiếu ĐKDT, thí sinh sẽ được đơn vị ĐKDT cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm QLT qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm QLT từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần phải bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình. 

Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị ĐKDT để xin cấp lại.

Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào phần mềm QLT, thí sinh có thể biết được các thông tin như: Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 25/4/2017); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 25/5/2017); Giấy báo dự thi; Địa điểm thi; Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; Kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm cuối cùng về điều kiện dự thi của học sinh.

3. Lệ phí dự thi ( nếu có) và lệ phí xét tuyển được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ GDĐT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn sau)

           4. Hồ sơ dự thi: Điều 13 quy chế thi

         IV. TỔ CHỨC CÁC HỘI ĐỒNG COI THI:

1. Tổ chức các Hội đồng coi thi

        Sở GDĐT tổ chức một Hội đồng thi của tỉnh trong đó quy định các điểm thi (theo huyện, thành, thị) do Sở giáo dục chủ trì phối hợp với trường ĐH, CĐ được Bộ phân công phối hợp. Đơn vị phối hợp có trách nhiệm cử cán bộ tham gia các khâu tổ chức thi; đảm bảo số lượng cán bộ, giảng viên làm công tác coi thi chiếm 50% số cán bộ coi thi tại mỗi Điểm thi của Hội đồng thi.

Căn cứ Quy chế thi THPT quốc gia, Hướng dẫn tổ chức thi của Bộ GDĐT và tình hình thực tế ở địa phương, Sở GDĐT dự kiến tổ chức các điểm thi trên địa bàn tỉnh (phương án đính kèm).

- Sở GDĐT giao cho Hiệu trưởng các trường đặt địa điểm thi chủ động liên hệ với các đơn vị thi ghép để bàn bạc các công việc chuẩn bị cho kỳ thi (CSVC, kinh phí, các ĐK đảm bảo cho thi...).

- Đối với các đơn vị có học sinh đến thi ghép tại các trường THPT có trách nhiệm chuẩn bị thật chu đáo, đầy đủ, chính xác hồ sơ, thông tin tới học sinh về địa điểm thi và phối hợp với trường đặt địa điểm thi để chuẩn bị cho kỳ thi.

- Các điểm thi cần có phương án để đảm bảo không ách tắc giao thông nhất là ở khu vực cổng trường. Nhất thiết phải bố trí công an ở khu vực này để hướng dẫn học sinh tham gia giao thông và đảm bảo an ninh trật tự không để xảy ra tình trạng muộn thi.

- Các điểm thi cần có phương án bố trí các phòng thi theo bài thi hợp lí và dán sơ đồ phòng thi để học sinh, CBCT dễ tìm.Trước cửa phòng thi, phải niêm yết Danh sách thí sinh trong phòng thi của từng bài/môn thi và quy định trách nhiệm thí sinh theo quy định tại Điều 14 của Quy chế thi.

- Phòng thi được xếp theo bài thi, mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh, trong phòng thi phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 02 thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2 mét theo hàng ngang. Riêng phòng thi cuối cùng của buổi thi Ngoại ngữ ở mỗi Điểm thi được xếp các thí sinh dự thi Ngoại ngữ khác nhau, nhưng phải thu bài riêng theo từng bài thi Ngoại ngữ.

   3. Lập danh sách cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm thi (nhập vào phần mềm PCCT sẽ phát cho các đơn vị):

- Các trường THPT, TTGDNN-GDTX: Lập toàn bộ danh sách cán bộ, giáo viên hiện đang công tác tại đơn vị.

           - Thời gian gửi danh sách: Trước 30/5/2017

- Giáo viên được cử đi coi, chấm thi phải được học tập và nắm vững Quy chế thi.

          V. COI THI

1. Thực hiện theo quy định tại Chương V của Quy chế thi; trong đó, cần lưu ý một số điểm sau:

a) Trước mỗi buổi thi:

- Trưởng Điểm thi đảm bảo các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân (nếu có) của tất cả những người làm nhiệm vụ tại Điểm thi phải được lưu giữ tại phòng trực của Điểm thi. Khi cần thông tin khẩn cấp, cán bộ làm nhiệm vụ thi phải báo cáo Trưởng Điểm thi để xử lý.

- Trưởng Điểm thi quy định cách đánh số báo danh trong phòng thi; tổ chức cho cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi bắt thăm phân công coi thi, giám sát phòng thi; đảm bảo trong mỗi phòng thi có 01 cán bộ coi thi (CBCT) là cán bộ, giảng viên của trường ĐH, CĐ và 01 CBCT là giáo viên của trường phổ thông.

b) Trưởng Ban Coi thi quyết định giờ phát túi đề thi còn nguyên niêm phong cho CBCT.

c) Khi gọi thí sinh vào phòng thi, CBCT kiểm tra các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo quy định tại Điều 14 của Quy chế thi. Thí sinh được mang vào phòng thi máy tính cầm tay được quy định trong văn bản của Bộ GDĐT. 

Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất gọi tên thí sinh vào phòng thi, CBCT thứ hai dùng Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh để đối chiếu, nhận diện thí sinh; hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định và kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng cấm theo quy định tại Điều 14 của Quy chế thi. Sau đó CBCT thứ nhất đi nhận đề thi; CBCT thứ hai ở lại phòng thi và ký tên vào giấy thi, giấy nháp với số lượng vừa đủ và phát cho thí sinh.

d) Mỗi phòng thi phải được trang bị 01 chiếc kéo dành cho CBCT để cắt túi đề thi. Trước khi cắt túi đề thi và phát đề thi vào đúng thời điểm ghi trong Lịch thi, CBCT phải cho toàn thể thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh trong phòng thi.

đ) Ngay sau khi phát đề cho thí sinh, CBCT yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi: nếu thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ, phải lập tức báo cho CBCT để kịp thời xử lý; nếu không phát hiện hoặc để quá 10 phút sau khi phát đề mới báo cáo thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm. Tất cả những trường hợp phát sinh về đề thi, CBCT phải báo cáo cho Trưởng Điểm thi để báo cáo Trưởng Ban Coi thi ngay sau khi phát hiện (qua cán bộ giám sát thi).

e) Quy trình coi thi trắc nghiệm thực hiện theo Điều 21, Điều 22 của Quy chế thi với một số lưu ý:

- Thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2016-2017 ĐKDT bài thi tổ hợp nào thì phải thi tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó.

- Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo Lịch thi trên cùng một phiếu TLTN. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp, CBCT mới thu Phiếu TLTN.

- Việc phát Phiếu TLTN và hướng dẫn thí sinh điền đủ thông tin vào các mục trên Phiếu TLTN của bài thi tổ hợp được thực hiện tương tự như phát Phiếu TLTN của các bài thi trắc nghiệm khác. Lưu ý: Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi; thí sinh ghi mã đề thi này trên Phiếu TLTN để theo dõi;

- Đề thi trắc nghiệm được phát theo hàng ngang, lần lượt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới;

- Trong túi đựng đề thi của mỗi bài thi tổ hợp có chứa bì đựng đề thi của từng môn thi thành phần tương ứng. CBCT chỉ được cắt bì đề thi và phát đề thi của môn thi thành phần cho thí sinh đúng thời điểm ghi trên Lịch thi;

- Thí sinh phải nộp lại đề thi, giấy nháp khi hết thời gian làm bài môn thi thành phần, không phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối với môn thi Sinh học và Giáo dục công dân của bài thi tổ hợp; không phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối với các bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

g) Sau khi tính giờ làm bài 15 phút, CBCT nộp các đề thi thừa đã được niêm phong và đề môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đã thu của thí sinh (nếu có) cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

h) Khi thu bài, CBCT trong phòng thi xếp các bài thi theo thứ tự tăng dần của số báo danh, yêu cầu thí sinh điền vào Phiếu thu bài thi số tờ giấy thi của mình và ký xác nhận; đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn, thiếu sót.

i) Thí sinh GDTX thi bài thi KHXH, thí sinh tự do, được xếp phòng thi riêng ở một hoặc một số Điểm thi do Giám đốc sở GDĐT quyết định. Việc tổ chức coi thi như sau:

- Thí sinh thi cả 3 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp: Tổ chức coi thi như đối với các đối tượng khác được quy định tại điểm e khoản này.

- Thí sinh thi 2 môn thi thành phần liên tiếp (bao gồm cả thí sinh GDTX thi bài thi KHXH): CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 15 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất của mình, thí sinh phải dừng bút, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh, sau đó CBCT phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới đúng Lịch thi. Khi hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ 2, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ môn thi Sinh học và Giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

- Thí sinh thi 2 môn thi thành phần không liên tiếp: CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 15 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho CBCT. Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, úp Phiếu TLTN xuống mặt bàn và bảo quản Phiếu TLTN trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo. Trường hợp đặc biệt, thí sinh ra ngoài phòng thi phải được phép của CBCT, thí sinh này phải nộp Phiếu TLTN cho CBCT; thí sinh ra ngoài phòng thi dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

- Thí sinh chỉ thi 1 môn thi thành phần: CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 15 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài, CBCT thu Phiếu TLTN, thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thi Sinh học và Giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

2. Giao nộp bài thi

a) Thời gian giao nộp bài thi: hoàn thành ngay sau buổi thi cuối cùng của Kỳ thi; thời gian và địa điểm cụ thể do Chủ tịch Hội đồng thi quy định.

b) Trưởng Ban Coi thi giao nộp bài thi và hồ sơ coi thi cho Chủ tịch Hội đồng thi hoặc giao nộp trực tiếp cho Trưởng Ban Chấm thi theo quy định của Chủ tịch Hội đồng thi./.

VI. PHÚC KHẢO

Sau khi công bố kết quả tạm thời của kỳ thi, các đơn vị tổ chức thu nhận đơn xin phúc khảo bài thi theo quy định tại Chương VII của Quy chế thi ( sẽ có hướng dẫn sau)

VII. CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

1. Thực hiện đúng quy định tại Chương VIII của Quy chế thi.

Lưu ý:

- Thí sinh là người học trong các trung tâm GDNN- GDTX không thuộc diện xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn nếu được xét đặc cách theo quy định tại Điều 12 và Điều 34 của Quy chế thi thì không phải có điều kiện về xếp loại hạnh kiểm;

- Việc bảo lưu điểm thi quy định tại Điều 35 của Quy chế thi áp dụng với thí sinh đã dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016;

- Đối với các thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không có điểm trung bình học tập thì chỉ dùng điểm thi của các bài thi theo quy định để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT;

- Nếu thí sinh có nhiều Giấy chứng nhận nghề theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Quy chế thi thì chỉ được cộng điểm khuyến khích đối với 1 Giấy chứng nhận có kết quả cao nhất;

- Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học (bao gồm cả chứng chỉ kỹ thuật viên tin học) quy định tại khoản 2 Điều 36 của Quy chế thi là chứng chỉ được cấp theo quy định của Bộ GDĐT. Điểm khuyến khích này được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để tính điểm xét tốt nghiệp;

- Thí sinh đoạt giải ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT được cộng 1,0 điểm.

- Về các tiêu chuẩn ưu tiên theo vùng miền quy định tại khoản 1 Điều 36 của Quy chế thi:

+ Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,... do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp, còn hiệu lực thi hành.

+ Danh mục các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc.

2. Giám đốc sở GDĐT chịu trách nhiệm trước Bộ GDĐT về việc duyệt thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh thuộc đơn vị mình theo đúng Quy chế thi.

VIII. LỊCH LÀM VIỆC TRONG KỲ THI

( Làm việc cả chủ nhật và ngày nghỉ)

1. Trước ngày 30/3/2017:

 Tập huấn sử dụng phần mềm QLT và quy trình thi THPT quốc gia năm 2017.

          - Từ 25/3/2017 các đơn vị phát hành hồ sơ ĐKDT cho thí sinh,

         2. Từ ngày 01/4/2017 – 20/4/2017:

          Thí sinh đăng ký dự thi. Các trường thu Phiếu đăng ký dự thi, hồ sơ đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi.

3. Trước ngày 24/4/2017: In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách.

4. Trước ngày 05/5/2017: Bàn giao danh sách Phiếu đăng ký dự thi cho sở GDĐT;

Thực hiện kiểm tra chéo công tác chuẩn bị hồ sơ của các đơn vị (sẽ có lịch cụ thể sau).

5. Trước ngày 20/5/2017: Hoàn thành thu phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

6. Chậm nhất ngày 02/6/2017: Thủ trưởng đơn vị đăng ký dự thi thông báo thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

7. Trước ngày 07/6/2017: In giấy báo thi, ký tên, đóng dấu và trả cho thí sinh.

8. Ngày 16/6/2017: Tổ chức Hội nghị thi lần 2

- Khai mạc 8h00 tại Hội trường Văn phòng Sở GDĐT (tầng 5).

- Thành phần:        + Trưởng các điểm thi của tỉnh.

                             + 01 Phó điểm trưởng sở tại phụ trách cơ sở vật chất.

9. Chậm nhất ngày 16/6/2017: Các Điểm thi nhận Danh sách thí sinh theo Điểm thi; Danh sách thí sinh trong phòng thi; Danh sách ảnh của thí sinh; Phiếu thu bài thi; Các văn bản, mẫu biểu, văn phòng phẩm…

10. Tổ chức coi thi, chấm thi và thực hiện các báo cáo theo lịch của Bộ

11. Trước ngày 17/7/2017: Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.

12. Phúc khảo bài thi:

- Nơi thí sinh đăng ký dự thi tiếp nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh và lập Danh sách đề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm và bài thi tự luận gửi Sở GDĐT trước ngày 17/7/2017.

          - Tổ chức chấm phúc khảo: Theo lịch của Bộ GDĐT.

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ quy chế, thận trọng trong quá trình thực hiện, thường xuyên cập nhật hộp thư điện tử mỗi ngày 4 lần để nhận kịp thời sự chỉ đạo từ Sở GDĐT.

IX. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Tại phòng điều hành của mỗi Điểm thi cần chuẩn bị 01 điện thoại bàn (có loa ngoài)  để sử dụng trong các ngày làm việc; Trưởng điểm thi chịu trách nhiệm quy định việc giám sát, sử dụng điện thoại.

 Mỗi buổi thi các điểm thi báo cáo nhanh qua điện thoại về bộ phận trực thi của Sở GDĐT:

- Buổi thi sáng:   Trước 11h00.

- Buổi thi chiều: Trước 17h00.

ĐT trực thi:            0280.3852.421 - 0280.3841.068

0984.604.558 - 0912.039.946 - 0914.505.229

Chú ý:  Báo cáo nhanh bằng văn bản của các Điểm thi nộp cùng bài thi và các hồ sơ thi vào chiều ngày 24/6/2017.

X. KINH PHÍ CHO KỲ THI.

  1. Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn về kinh phí sau khi có hướng dẫn của Bộ GDĐT.
  2. Giấy thi, giấy nháp, phiếu trả lời trắc nghiệm, phù hiệu, bì đựng bài thi, túi hồ sơ, phiếu đăng ký dự thi, phiếu đăng ký xét tốt nghiệp.. nhận tại phòng KTKĐCL(sẽ có lịch gửi sau).

 

Nơi nhận:                                                                 KT.GIÁM ĐỐC

    - UBND tỉnh (để B/c);                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC

    - Ban chỉ đạo thi của tỉnh (để B/c);                                                                                

    - Lãnh đạo sở, Công đoàn ngành (để B/c);                                                  

    - Như kính gửi (để T/h);                                                      

    - Các phòng ban liên quan của sở (để T/h)                                              

    - Lưu: VT, KTKĐCLGD.                                                            Nguyễn Mạnh Sơn

Tác giả: admin
Nguồn: thpttraicau.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 37
Hôm qua : 54
Tháng 09 : 2.874
Năm 2021 : 16.976