THÔNG BÁO: TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO: TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

     

 SỞ GD ĐT THÁI NGUYÊN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THPT TRẠI CAU                                                 Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc
        
           Số 125/TB-THPTTrC                                                         Đồng Hỷ, ngày 18 tháng 6 năm 2020
                                           
                                                 THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh lớp 10 trường THPT Trại Cau năm học 2020 – 2021

         Căn cứ hướng dẫn số 790/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04/5/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc

 hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 – 2021,

           Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường năm học 2020 – 2021,

           Trường THPT Trại Cau thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 như  sau:

          1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Dự kiến 7 lớp, 300 học sinh

         2. Hình thức tuyển sinh: Thực hiện theo Hướng dẫn số 790/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04/5/2020

 của Sở GDĐT Thái Nguyên.

         2.1. Tuyển thẳng            

         - Học sinh (diện chính thức) các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS đã tốt nghiệp trung học cơ sở;

       - Học sinh là người dân tộc rất ít người (thuộc một trong các dân tộc sau: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, 

Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ).

- Học sinh khuyết tật (có đủ hồ sơ hợp lệ).

          - Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật 

cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (với cuộc thi về văn nghệ, TDTT đạt giải

 cá nhân hoặc giải đồng đội trong các cuộc thi do ngành GDĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành khác

 tổ chức ở cấp THCS). Với PTDT nội trú tỉnh chỉ tuyển thẳng học sinh là người dân tộc rất ít người và học sinh 

thuộc đối tượng tuyển sinh trường nội trú đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về: văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao, Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

            Ghi chú:                                                           

         - Học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng nếu dự thi vào trường THPT Chuyên hoặc PTDT nội trú tỉnh 

mà không trúng tuyển thì vẫn được tuyển thẳng vào các trường THPT khác thuộc địa bàn tuyển sinh 

(nơi nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng 2).

          - Hồ sơ tuyển thẳng: như đối với hồ sơ dự tuyển ở mục 2.3 (riêng đối với học sinh trường phổ thông 

dân tộc Nội trú THCS cần có xác nhận của hiệu trưởng là học sinh diện chính thức).

          2.2. Thi tuyển       

          2.2.1. Bài thi: Thi 03 bài thi gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

         2.2. 2. Hình thức và thời gian làm bài thi:

          - Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi.

          - Bài thi môn Tiếng Anh thi theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm; thời gian làm 

bài là 90 phút; thí sinh làm trực tiếp trên đề thi.

          2.2.3. Nội dung đề thi

        Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của 

Bộ GDĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ 

nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Tiếng Anh 

chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu vận dụng cấp độ thấp.

        2.2.4. Lịch thi: Dự kiến

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

20/7/2020

Sáng

Ngữ văn

120 phút

Chiều

Toán

120 phút

21/7/2020

Sáng

Tiếng Anh

90 phút

 

Chiều

Dự phòng

          2.2.5. Cách tính điểm, xét trúng tuyển

         - Các bài thi được chấm theo thang điểm 10 (làm tròn đến 2 chữ số phần thập phân); môn Toán, 

Ngữ văn tính hệ số 2; môn Tiếng Anh hệ số 1.

         - Điểm xét tuyển = (Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Toán) x 2 + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm 

ưu tiên (nếu có).

Căn cứ chỉ tiêu được giao, Sở GDĐT sẽ duyệt phương án tuyển sinh của các trường. Học sinh trúng tuyển 

là học sinh có điểm xét tuyển không nhỏ hơn mức điểm chuẩn được công bố và không có bài thi nào bị 

không điểm (điểm 0).

            2.3. Hồ sơ dự tuyển:

         (1) Phiếu kê khai thông tin tuyển sinh;

         (2) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

       (3) Bằng tốt nghiệp THCS (Bản chứng thực, hoặc bản sao) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp;

       (4) Bản chính học bạ;

       (5) Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ví dụ:

        - Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số: Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

       - Người học đang sinh sống và học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

 (bản sao công chứng sổ hộ khẩu)

        - Ưu tiên là dân tộc ít người: Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

 (Xem chi tiết ở mặt sau của Phiếu đăng ký dự thi).

         (6) Thẻ học sinh có dán ảnh do trường THCS cấp (hoặc CMTND).

        Lưu ý:

       - Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở những năm trước (thí sinh tự do), còn tuổi dự tuyển và có hồ sơ

 hợp lệ: trong hồ sơ dự tuyển của TS tự do phải có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc 

cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào Phiếu đăng ký (hoặc làm giấy xác nhận riêng) về việc

 người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

        - Học sinh dự tuyển vào PTDT Nội trú Thái Nguyên có nguyện vọng  2  tuyển sinh vào Trường THPT Trại

 Cau, nộp hồ sơ tại trường THPT Trại Cau. Điều kiện học sinh dự thi vào PTDT Nội trú Thái Nguyên: Là những 

học sinh diện chính thức đang học lớp 9 tại trường THCS nội trú trong tỉnh (nếu không trúng tuyển vào Trường

 PTDTNT Thái Nguyên thì vẫn thuộc đối tượng tuyển thẳng của các trường THPT nơi HS đăng ký dự thi); 

Học sinh lớp 9 có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại các xã, 

các xóm, thôn đặc biệt khó khăn.

        2.4. Điều kiện dự thi:

        Học sinh trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ.

        2.5. Chính sách ưu tiên

       a) Nhóm đối tượng 1: Cộng 2 điểm

       Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; 

on của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy 

chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

       b) Nhóm đối tượng 2: Cộng 1,5 điểm

     - Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người đượ

c cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng 

nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

      c) Nhóm đối tượng 3: Cộng 1 điểm

      Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người dân tộc thiểu số; Người học đang sinh sống 

và học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

     Lưu ý:

     - Một học sinh thuộc nhiều nhóm đối tượng thì chọn nhóm đối tượng được cộng điểm cao nhất.

     - Không thực hiện cộng điểm khuyến khích trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021.

     2.6. Địa bàn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Trại Cau:

    Học sinh có hộ khẩu tại xã Nam Hoà, Cây Thị, Hợp Tiến, Tân Lợi, thị trấn Trại Cau và một số xã 

lân cận thuộc huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình.

    3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: 

    - Thời gian: Ngày 03/7; 04/7; 06/7.

    - Địa điểm: Tại Văn phòng nhà trường (Nhà A – tầng 1)

     Số điện thoại liên hệ: 0985 507 225

     4. Thời gian, địa điểm thu hồ sơ:

     - Thời gian: Từ ngày 12/7 đến ngày 14/7/2020 (buổi sáng từ 7h30 đến 11 giờ 30;

 Buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30).  Nếu HS còn sại lệnh về hồ sơ nộp chậm 

nhất trước 11 giờ ngày 15/7/2020. Các em HS nên nộp hồ sơ trong ngày 12, 13/7 

(nếu có sai lệch về hồ sơ còn kịp bổ sung).

     - Địa điểm: Tại Trường THPT Trại Cau.

     5. Lịch làm việc (tại trường THPT Trại Cau):

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

1

Bán hồ sơ

Ngày 03, 04, 06/7/2020

2

Thu hồ sơ

Từ 12/07 đến 14/7/2020

3

HS đến xem danh sách đăng ký dự thi

14 giờ 00 ngày 15/7

4

Thông báo số báo danh, danh sách phòng thi

15 giờ 00 ngày 17/7

5

Tập trung HS dự thi: Thông báo lịch thi,vị trí phòng thi, quy chế thi,  …

7 h 30 ngày 18/7/2020

6

Học sinh đến làm thủ tục dự thi tại phòng thi

13h30 ngày 19/7/2020

7

Thi tuyển theo lịch

20, 21/7/2020.

 

  • Môn Ngữ văn

Sáng 20/7/2020

 

  • Môn Toán

Chiều 20/7/2020

 

  • Môn tiếng Anh

Sáng 21/7/2020

8

Công bố điểm thi

14 giờ 00 ngày 02/8

9

Thông báo điểm chuẩn (điểm trúng tuyển)

8 giờ 00 ngày 06/8

10

Tập trung HS không trúng tuyển và trả hồ sơ cho HS không trúng tuyển.

Lưu ý: Nhà trường chỉ trả  hồ sơ trong ngày 06/8 (từ ngày 07/8 đến 10/8/2020 phải chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp THPT năm 2020).

Từ 8h 30 ngày 06/8

11

Thu đơn phúc khảo bài thi và tiếp tục trả hồ sơ đối với HS không trúng tuyển

 12/8 đến ngày 14/8/2020

      6. Ghi chú:  

     - Nội dung chi tiết về tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Trại Cau xem trên 

website: http://thpttraicau.thainguyen.edu.vn

    - Sau khi có kết quả trúng tuyển nhà trường sẽ thông báo thời gian học sinh tập trung 

và họp PHHS trúng tuyển vào lớp10.

    - Mọi thông tin cần liên hệ qua hòm thư: c3traicau@thainguyen.edu.vn  hoặc số điện thoại:

      Cô Hứa Thị Thắng – Hiệu trưởng: 0915 527 120

        Cô Vũ Thị Hạnh – Phó Hiệu trưởng: 0982 821 334

         Thầy Đinh Xuân Giang – Phó Hiệu trưởng: 0912 552 342

           Cô Nguyễn Thị Thanh – Tổ trưởng tổ Văn phòng: 0985 507 225

Nơi nhận:

- UBND xã trong vùng tuyển sinh;

- Các trường THCS trong địa bàn TS; 

- Ban giám hiệu (phối hợp chỉ đạo);

- Thông báo website nhà trường;

- Lưu: VP, VT.   

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Hứa Thị Thắng

 

Nguồn:thpttraicau.thainguyen.edu.vn Copy link
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 33
Hôm qua : 541
Tháng 09 : 243.905
Năm 2022 : 267.426